Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Maasdelta ontwikkelt voor negen verschillende partijen het woonzorgcomplex De Vloot als middelpunt van een woonservicezone. Een deel van de bestaande bouw wordt vervangen door nieuwbouw en er is een deel renovatie.

Impressie-Woonzorgcomplex-De-Vloot

Op de begane grond liggen een groot aantal functies rond een centraal plein. Naast een ontmoetingscentrum komt er een kinderdagverblijf, een restaurant, een kapsalon, fysiotherapie, een thuiszorgwinkel, een servicepunt, een dagactiviteitencentrum en een MBO-school. Deze voorzieningen combineren met 81 woningen voor senioren en specifieke zorgbehoevende doelgroepen.

Ontwerproces

Tijdens het ontwerpproces en de uitvoering van zowel de nieuwbouw als de renovatie is Nieman betrokken als adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwregelgeving, brandveiligheid, akoestiek,  bouwfysica en bouwtechniek.

Door de brede inzet van onze kennis hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de integraliteit van het ontwerp. Tijdens het ontwerp hebben de verschillende toekomstige gebruikers centraal gestaan.  Het gebouw is efficiënt ingedeeld in verschillende gebruiksfuncties zodat er minimale voorzieningen nodig zijn op het gebied van installatietechniek, geluidisolatie en brandveiligheid. Hiervoor zijn verschillende gelijkwaardige oplossingen ontwikkeld.

Renovatie

Voor de renovatie is  een inspectie uitgevoerd om de brandwerendheid en geluidisolatie van de huidige situatie in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zijn de benodigde maatregelen  bepaald en voldoet het bestaande bouwdeel weer aan de normen van nu.

Meer informatie over dit project?

Dan neemt u contact op met Sander van der Tol

Impressie-Woonzorgcomplex-De-Vloot