Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In Wierden voert men een verbetering van de entree van het dorp vanaf het spoor uit in 2 fases.

De 2 fases van de nieuwe entree stationsplein Wierden bestaat uit fase 1. De realisatie van het gebouw ‘De Schakel’ wat bestaat uit koop- en huurappartementen met commerciële ruimtes. Daarbij wordt het plein en een gedeelte van het plantsoen aangelegd. In fase 2 worden de appartementengebouwen Tolhuys en Pleinzicht gerealiseerd.

In het gebouw De Schakel bevinden zich in de plint bedrijfsruimten voor startende ondernemers. Deze plint werkt als een doorloop van het station naar het centrum en sluit aan op het winkelprofiel verderop. Om het maaiveld vrij te houden zijn in het gebouw Pleinzicht de bergingen in de kelder geplaatst. Zoveel mogelijk woningen zijn georiënteerd op het plantsoen of het Stationsplein om de sociale veiligheid en levendigheid van deze twee openbare ruimten zo groot mogelijk te laten zijn. Het parkeren vindt plaats in het binnengebied van de gebouwen en aan de kant van het spoor.

Gebouw De Schakel Wierden

Gebouw De Schakel Wierden

Feestelijke opening stationsgebied Wierden, juli 2018

Opening stationsgebied Wierden, juli 2018

Advisering en borging kwaliteit

Nieman heeft het ontwerpteam op een integrale wijze ondersteund bij het realiseren van een plan dat aan elk facet van het Bouwbesluit voldoet. Het resultaat was een 100 % volledige Aanvraag Omgevingsvergunning! Alle stukken van het ontwerpteam zijn vervolgens door Nieman Kwaliteitsborging als vertegenwoordiging van de gemeente Wierden beoordeeld voor de Gecertificeerde Bouwplantoets volgens BRL 5019. Uitkomst was dat inderdaad op alle onderdelen van het Bouwbesluit werd voldaan.

Vervolgens heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in de uitvoeringsfase de bouwende partijen ondersteund bij het correct uitwerken van het plan alsook het op de juiste wijze aanleveren van de benodigde bewijstukken; dit in het kader van kwaliteitsborging volgens BRL 5006. Ook dit is uiteindelijk door Nieman Kwaliteitsborging gecontroleerd met als eindconclusie dat de opgeleverde gebouwen op alle onderdelen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Werkzaamheden Nieman

 • Gecertificeerde bouwplantoetsing
 • Akoestiek, interne en externe geluidwering
 • Bouwfysica en energieconcepten
 • Bouwregelgeving en brandveiligheid
 • Luchtdoorlatendheidsmetingen

 

Gebouw De Schakel Wierden

Gebouw De Schakel Wierden

Gebouw De Schakel Wierden

Gebouw De Schakel Wierden

Projectinformatie

 • Architect :  IAA Architecten B.V.
 • Aannemer : Nijhuis Bouw Rijssen B.V.
 • Opleverdatum :
  Fase 1: December 2016
  Fase 2: Zomer 2018

Meer informatie

Neem dan graag contact op met Daphne Hellendoorn of Adriaan de Jong.