Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

© Zijdebalen Utrecht - Vogelvlucht

Concrete oplossingen voor nieuwe woonwijk

In Utrecht verschijnt aan de rand van de historische binnenstad Zijdebalen, een nieuwe woonwijk, die het verleidelijke van wonen in de stad combineert met de rust van water en groen.

Vier woonblokken met in totaal circa 500 woningen plús een grote verscheidenheid in woningtypes, zorgen voor een aantrekkelijk aanbod voor zowel starter als doorstromer. Onder de bouwblokken komen half verdiepte parkeergarages met parkeerplaatsen voor bewoners, terwijl in de openbare ruimte voldoende parkeerplekken voor bezoekers worden gerealiseerd. Het groen in de binnentuinen langs de Vecht, in de woonstraten en op het plein vormt een verlengstuk van de Utrechtse binnenstad. Ook verwijst het naar de rijke historie van het gebied.

Samenwerking

In een zeer intensieve samenwerking met Van Wijnen – Hurks, Venster architecten, Mulleners en Mulleners en de overige ketenpartners is vorig jaar gewerkt aan het ontwerp van het project Zijdebalen.

 DIVAPRO - Zijdebalen Utrecht Werkzaamheden Nieman

Nieman was vanaf het allereerste begin betrokken bij het project. Tijdens ontwerpteamoverleggen gaven we input aan tafel op het gebied van akoestiek, brandveiligheid, installatietechniek en bouwregelgeving. Voor de aanvraag omgevingsvergunning zijn alle aspecten uitgewerkt.

Tijdens de werkvoorbereiding hebben we diverse adviezen nog verder uitgewerkt tot concrete en praktische oplossingen. Op dit moment wordt er gewerkt aan fase 3 en 4 zodat in 2019 alle 4 blokken gereed zijn en een compleet nieuwe woonwijk in de stad is gerealiseerd.

Er wordt volop gebouwd aan Zijdebalen; een nieuwe leefomgeving met veel groen aan de rand van de historische binnenstad van Utrecht.

Op 6 juni 2016 is het hoogtse punt bereikt.

Bouwfoto Zijdebalen © Rijnboutt

Bouwfoto Zijdebalen © Rijnboutt

Zijdebalen Utrecht, Hoogste punt

Zijdebalen Utrecht, Hoogste punt

Links

Meer informatie en contact

Neem met één van onze adviseurs contact op.