Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
NOM ready woning tijdens luchtdichtheidsmeting

NOM ready woning tijdens luchtdichtheidsmeting

Woningcorporatie Elkien gaat in de periode 2016-2030 circa 20.000 bestaande woningen verbeteren. Daarvoor is de corporatie voor de duur van vijf jaar een samenwerking aangegaan met drie bouwbedrijven en drie vastgoedonderhoudsbedrijven. Het gaat hier om een ketensamenwerking, waarbij van de bouwers gevraagd wordt innovatieve oplossingen te bedenken die bijdragen aan de duurzaamheid van de woningen. Het project beslaat de hele provincie Friesland, maar is verdeeld in drie regio’s. Jorritsma Bouw neemt in samenwerking met Talen Vastgoedonderhoud uit Makkum het zuidwestelijke deel voor haar rekening.

NOM-Ready

In 2016 renoveert Jorritsma Bouw in totaal 110 woningen NOM-ready (= stapsgewijs richting Nul Op de Meter niveau). Het plan wordt uitgewerkt in samenwerking met de ketenpartners. Nieman geeft advies op het gebied van Energie & Duurzaamheid en verricht praktijkmetingen zoals luchtdoorlatendheidmetingen en geluidmetingen.

PassiefBouwen

Voor dit project heeft Nieman op basis van de PHPP-systematiek het gebouwgebonden energieverbruik bepaald. Hierbij is de ‘Passief Bouwenroute’ als uitgangspunt gehanteerd. Op basis  van de ‘trias energetica’ (TU Delft) is gekomen tot het projectspecifieke energieconcept voor energieneutrale bouw. Het verbruik voor gebouwgebonden – en het gebruikersgebonden deel wordt gecompenseerd door de energieopwekking van PV-panelen, de PV-panelen worden in de toekomst geplaatst.

NOM Ready woning

 

Luchtdichtheidsmetingen

Met behulp van luchtdichtheidsmetingen zijn de luchtstromingen ten gevolge van kieren en naden in zowel de bestaande situatie (nulmeting) als in de situatie na het gereed komen van de onderhoudswerkzaamheden inzichtelijk gemaakt. Luchtlekken hebben een directe relatie met energieverlies, comfort en de akoestische kwaliteit en geven tevens inzicht in eventuele risicovolle branddoorslagtrajecten.

Ook zo’n NOM Ready woning?

Wilt u ook een NOM Ready woning? of een luchtdichtheidsmeting in uw te renoveren woning? Neem dan contact op met Dennis Metz of Bart Geurts

Op de twee onderste foto’s rechts is goed te zien het verschil tussen een gerenoveerde Nul Op de Meter woning en een niet gerenoveerde woning.

Lees ook