Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Woningcorporatie Accolade voerde in een woonblok aan de Lange West in Drachten een nul-op-de-meter (NOM) renovatie pilotproject uit. Het gaat om een bestaand vier-laags woonblok met 12 appartementen van 60 jaar oud. De appartementen zijn voorzien van een lucht/water warmtepomp, ClimaRad en de nodige PV-panelen om het gebruik te compenseren.

Om bij renovatie tot een NOM-woongebouw te komen zijn er een aantal bepalende factoren

  • Gunstige oriëntatie
  • Beperkt aantal bouwlagen
  • Ruimte voor de nodige installaties

Trias Energetica is het stappenplan NOM renovatie

Trias Energetica

Stappenplan NOM-renovatie

  • De basis van de NOM-renovatie is de Trias Energetica met als eerste stap het beperken van de energievraag. De energie die niet wordt verbruikt hoeft immers ook niet gecompenseerd te worden. Om dit te realiseren zijn hoge Rc-waarden toegepast in vloer, gevel en dak, is triple beglazing geplaatst en wordt een hoge luchtdichtheid gerealiseerd.
  • De volgende stap is gebruik maken van duurzame energie in de vorm van PV-panelen. Het verbruik voor gebouwgebonden – en het gebruikersgebonden deel wordt gecompenseerd door de energieopwekking van PV-panelen. Op het dak alleen is onvoldoende ruimte om voldoende energie op te wekken. Door de gunstige oriëntatie zijn er ook PV-panelen op de zon georiënteerde gevels geplaatst.
  • Tot slot passen we efficiënte installaties toe zoals aangegeven in stap 3 van de Trias Energetica. Zoals het plaatsen van een lucht/water warmtepomp per appartement en het plaatsen van een decentraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning (hier ClimaRad) in combinatie met het Movair+ onderdorpelsysteem.

Luchtdichtheidsmetingen

Met behulp van luchtdichtheidsmetingen heeft Nieman de luchtstromingen als gevolg van kieren en naden in zowel de bestaande situatie als in de nieuwe situatie inzichtelijk gemaakt. Luchtlekken hebben namelijk een directe relatie met energieverlies, comfort en de akoestische kwaliteit en geven ook inzicht in eventuele risicovolle branddoorslagtrajecten.

NOM renovatie DrachtenEnergieIndex

Met de Energie-Index (EI) is door Nieman de energieprestatie inzichtelijk gemaakt. Deze ligt voor alle appartementen rond EI = 0. Dit komt voor de appartementen neer op (voormalig) Energielabel A++.

Energiebundel

Op dit project is geen Energie Prestatie Vergoeding (EPV) van toepassing. Accolade heeft ervoor gekozen om alleen een huurverhoging door te voeren. Naast een comfortabel appartement krijgen de bewoners ook een energiebundel van 2250 kWh tot hun beschikking. Komen de bewoners buiten de bundel, dan betalen ze bij voor het extra verbruik.
Er is een slimme meter geplaatst. De opwekking door de PV-panelen, het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, mechanische ventilatie, warm tapwater) en huishoudelijk gebruik worden gemonitord. De bewoners worden hierdoor bewust van hun energieverbruik en kunnen zo nodig maatregelen nemen om de meter ook daadwerkelijk op nul te houden.

Vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met Bart Geurts.