Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In mei 2020 is de nieuwe parkeergarage met een fietsenstalling boven het metrostation van het Rokin geopend.

De 5 verdiepingen tellende garage heeft 293 parkeerplekken. 80% van de plekken is bedoeld voor de vergunninghouders in het gebied en 20% voor bezoekers. Bij de parkeergarage hoort ook een fietsenstalling met plaats voor 260 fietsen.

Parkeergarage Rokin Amsterdam

Het casco van de parkeergarage is gerealiseerd met de bouw van het metrostation. De afbouw was afgelopen jaar.

Advisering Nieman

Nieman was voor de afbouw van de garage en fietsenstalling betrokken bij het actualiseren van de uitgangspunten voor de brandveiligheid en de installaties.

Brandveiligheidsconcept

De basis voor het brandveiligheidsconcept voor de parkeergarage stamde uit de tijd van het ontwerp van het metrostation eind jaren 90 van de vorige eeuw. Voor de afbouw zijn de in die tijd vastgestelde uitgangspunten getoetst aan de huidige wet- en regelgeving en inzichten op brandveiligheidsgebied.

Op basis van deze toets is voor de brandveiligheid het bestaande concept van brandventilatie aangepast naar een mistblusinstallatie. De uitgangspunten voor de brandveiligheidsinstallaties zijn op basis van het nieuwe concept vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD).

Vluchtveiligheid

Daarnaast adviseerde wij de vluchtveiligheid van de garage. Belangrijk voor de adviezen voor de brandveiligheid en het vluchten was de relatie van de parkeergarage en de fietsenstalling tot het metrostation.

Entree metrostation Rokin Amsterdam

Entree metrostation Rokin Amsterdam

Installatietechniek

Installatietechnisch adviseerde Nieman de gemeente vanaf de ontwerpfase tot en met de bouwvoorbereiding- en uitvoeringsfase. In de ontwerpfase is ondersteuning gegeven voor het vaststellen van de technische uitgangspunten voor:

 • Energievoorziening
 • Gebruiksventilatie
 • Brandveiligheidsinstallaties, zoals brandmeld-, ontruimings- en mistblusinstallatie
 • Verlichting
 • Parkeerbeheersysteem
 • Nutsvoorzieningen
 • Hemelwater- en vuilwaterafvoeren
 • Gebouwbeheersysteem
 • Lift
Relatie van de parkeergarage en fietsenstalling tot het metrostation en de omgeving

Belangrijk onderdeel bij de advisering voor dit project was de relatie van de parkeergarage en fietsenstalling tot het metrostation en de omgeving (Rode loper Rokin).

Doordat de parkeergarage binnen het reeds gerealiseerde casco van het metrostation viel was het casco sterk bepalend voor de uitvoering van de installaties. Voor de inpassing binnen de uitgangspunten van de “Rode loper” voor het Rokin is bij het ontwerp veel aandacht besteed aan het minimaliseren van de voorzieningen op het maaiveldniveau, zoals  het entreegebouw met liftinstallatie en de luchtinlaat en afvoeren voor de gebruiksventilatie.

In de bouwvoorbereidings- en uitvoeringsfase was Nieman de toetsende en controlerende partij.

Bouwteam

 • Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam
 • Hegeman Bouw & Infra
 • De Groot Installatiegroep

Heeft u vragen over onze advisering voor de parkeergarage Rokin en haar omgeving?

Neemt u dan met Reinold van der Garde of Saskia Hegeman contact op.