Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Parkeergarage P+R Driebergen-Zeist: een energieneutrale en brandveilige parkeergarage

Bij station Driebergen-Zeist wordt binnenkort de eerste CO2-neutrale en energieneutrale parkeergarage van Nederland. Deze parkeergarage met een capaciteit van 600 parkeerplaatsen, maakt onderdeel uit van de vernieuwingsslag van het stationsgebied van Driebergen-Zeist. Aan de Stegge Twello heeft een installatie-concept ontwikkeld dat op basis van normaal gebruik in combinatie met een hoog comfort- en veiligheidsniveau over het gehele jaar bezien evenveel energie opwekt als verbruikt.

P + R Station Driebergen Zeist

Huisadviseur

Als huisadviseur van Aan de Stegge Twello heeft Nieman zich gebogen over de brandveiligheid van de parkeergarage. Nieman is in het aanbestedingstraject door Aan de Stegge uitgenodigd om een inschatting te maken van de benodigde voorzieningen ten behoeve van het garanderen van de brandveiligheid.

Nadat Aan de Stegge de opdracht voor het bouwen van de parkeergarage heeft gekregen, is een brandveiligheidsconcept opgesteld dat is onderbouwd met het nodige rekenkundige onderzoek. In een natuurlijk geventileerde parkeergarage kan een effectieve offensieve binneninzet door de brandweer niet gegarandeerd worden. In de berekeningen is dan ook uitgegaan van een doorgaand autobrandsscenario, ook wel local traveling fire genoemd. Er is rekenkundig beoordeeld of de garage voldoende geventileerd wordt om van een dergelijk brandscenario uit te kunnen gaan. Hiermee is aangetoond dat het niet nodig is de parkeergarage nader in te delen in brandcompartimenten. Tevens is een beoordeling uitgevoerd van de thermische belasting van een traveling fire op de stalen draagconstructie, om de onbeklede staalprofielen te kunnen dimensioneren. Uitgaan van een traveling fire betekent wel er voorwaarden gelden voor de toegepaste materialen in een gebouw. Het in de gevel toegepaste hout heeft een specifieke behandeling ondergaan zodat het gedurende de gehele levensduur van het hout binnen deze voorwaarden. Op deze wijze is een robuust brandveiligheidsconcept ontwikkeld.

Informatie

Wilt u informatie over dit project/ neemt u dan contact op met een van onze brandveiligheidsadviseurs.

Lees meer

Artikel Hout lamellen sieren energieneutrale parkeergarage inclusief interview gepubliceerd in Gevelbouw 2017-05