Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

PassiefBouwen woning Boerhaave Tubbergen Overhandiging Passief Bouwen certificaat voor 2 energieneutrale woningen

De woningen zijn gebouwd volgens de principes van het keurmerk PassiefBouwen. Dit keurmerk garandeert een zeer laag energieverbruik voor het verwarmen en ventileren van de woningen en voor de warmwatervoorziening. De geringe hoeveelheid benodigde energie wordt vervolgens opgewekt met zonnepanelen op het dak, waardoor de woningen op jaarbasis energieneutraal zijn.

Keurmerk PassiefBouwen

Om in aanmerking te kunnen komen voor het Keurmerk PassiefBouwen meten we de prestaties van de woningen in de praktijk. De woningen blijken geheel te voldoen aan de eisen. Het werkelijk energieverbruik is straks sterk afhankelijk van het bewonersgedrag. De bewoners krijgen daarom vooraf een goede voorlichting over de wijze waarop zij het meest kunnen profiteren van de energiezuinige kwaliteiten van de woningen. Daarnaast is Woningstichting Tubbergen van plan om het energieverbruik van de woningen de komende jaren te monitoren, waardoor de kennis over dit soort woningen verder wordt vergroot.

Overhandiging PassiefBouwenKeur

vlnr: H.Valk, JP. van Dalen en H. Borgerink

PassiefBouwenKeur 26-05-2014 Inmiddels worden vier energieleverende woningen in Tubbergen naar tevredenheid bewoond. Dit succesvolle Passief Bouwen project is mede tot stand gekomen door de inhoudelijke bijdragen van Nieman. Woningstichting Tubbergen kijkt terug op een goed verlopen proces met een mooi resultaat. Voldoende reden om dit te onderstrepen door het ‘Passief Bouwen certificaat’ ook te overhandigen aan de betrokken adviseurs. Op de foto is te zien hoe heer Borgerink van Woningstichting Tubbergen het certificaat uitreikt aan Harm Valk.

Deze 2 passief woningen hebben een nominatie voor de Passief Bouwen Award 2013 ontvangen.

Lees ook