Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In opdracht van de gemeente Breda onderzocht Nieman de evacuatiemogelijkheden van het Rat Verlegh stadion van voetbalclub NAC in Breda onderzocht. Het bestaande stadion is in de zomer van 2010 uitgebreid met  een overkapping aan de korte zijde waardoor het aantal bezoekers stijgt van 17.750 naar 19.000.

Breda_NAC-stadion

Voor de verbouwplannen was een bouwvergunning aangevraagd en verleend. Echter, bij diverse partijen ging de vraag leven of deze lokale verbouwing wellicht een invloed zou hebben op de totale vluchtveiligheid van het stadion.

Om deze vraag te beantwoorden is door ons een evacuatiemodel opgesteld voor een representatief deel van het stadion. Hierbij is gebruik gemaakt van het evacuatiesimulatieprogramma Simulex.

reda_NAC-stadion_simulex

Voor het beoordelen van de vluchtveiligheid van tribunes kunnen we niet terugvallen op de voorschriften uit het Bouwbesluit. Daarom is in overleg met de gemeente Breda aangesloten bij het veiligheidsniveau dat in de richtlijn van de Inspectie voor het brandweerwezen is vastgelegd voor voetbalstadions.

De rekenresultaten en filmpjes zijn in meerdere bijeenkomsten met de gemeente, brandweer, eigenaar en gebruiker van het stadion besproken. Daarbij is ook gebruik gemaakt van beveiligingsfilmbeelden van NAC Breda.

Het onderzoek, de bijeenkomsten en de advisering van Nieman leverde een bijdrage aan de veiligheidsbewustwording van alle betrokken partijen. Ook geeft dit de gemeente Breda een handvat om gemotiveerd een eindoordeel te geven over de vluchtveiligheid van het stadion.

Projectinformatie
  • Opdrachtgever: Gemeente Breda
  • Adviseur : Nieman Raadgevende Ingenieurs
  • Illustraties en foto’s: Nieman Raadgevende Ingenieurs

reda_NAC-stadion