Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Lekkageonderzoek en herstel vliesgevel Reinaldahuis in Haarlem

Het woonzorgcomplex ‘Reinaldahuis’ te Haarlem is gedeeltelijk eigendom van Woonzorg Nederland en gedeeltelijk eigendom van woningeigenaren en anderen. Het complex van  44.000m2 biedt plaats aan zowel koop-, huur- als zorgappartementen en diverse voorzieningen als een bibliotheek, huisartsenpraktijk, fysiotherapeuten, apotheek en dergelijke.

Het geheel valt onder de VvE het Reinaldahuis te Haarlem. Deze heeft als opdrachtgever Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies opgedragen onderzoek te doen naar lekkages in de vliesgevelstroken van het Reinaldahuis te Haarlem.

Reinaldahuis in Haarlem

Technisch gevelonderzoek

Op basis van een complete inventarisatie van de lekkages is een technisch gevelonderzoek uitgevoerd waarbij de werking en het functioneren van de vliesgevel nader is onderzocht. Ook zijn de aansluitingen van de vliesgevel op de overige bouwkundige onderdelen beoordeeld. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een herstelplan.

Herstelplan

In goede samenwerking met Heijmans Woningbouw Oost en Blitta is het herstelplan vervolgens uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Met enkele tussentijdse kwaliteitscontroles en een opleveringscontrole is vervolgens het uitvoeringsproces bewaakt en de geleverde kwaliteit van een hoog niveau.

Inmiddels is de gehele vliesgevel naar volle tevredenheid hersteld  en behoren de lekkages tot het verleden!

Meer informatie en contact

Voor meer informatie dit project neemt u contact op met Wilfred Slagter