Het gemeentehuis in Dronten is in 1982 gebouwd en nu toe aan een algehele renovatie. Met als doel een duurzaam en comfortabel gebouw met een toekomstwaarden van minstens 30 jaar.

Gemeentehuis Dronten voor renovatie

Gemeentehuis Dronten voor renovatie

Werkzaamheden Nieman

Bij de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het gemeentehuis is Nieman betrokken als integraal adviseur bouwkwaliteit, kwaliteit van de thermische schil, interne geluidwering, ruimteakoestiek en brandveiligheid.

Ons bouwfysisch advies start bij het bestaande gebouw, met een inspectie op locatie. Tijdens deze inspectie van de constructies bepalen wij de kwaliteit en de bouwtechnische toekomstbestendigheid van de thermische schil. Thermisch comfort is een van de doelen zoals gesteld door de gemeente. Op basis van deze resultaten samen met een kosten-baten analyse adviseren we over maatregelen voor het thermisch opwaarderen van de gebouwschil.

Met oog voor de kwaliteit en het behoud van het bestaande gebouw streven we voor de brandveiligheid het nieuwbouwniveau na, conform de brandveiligheidsvoorschriften uit Bouwbesluit 2012, en bespreken dit met de brandweer.

Goed akoestisch klimaat

Een belangrijke wens van de gemeente was, naast thermisch comfort, een gebouw dat een akoestisch goed klimaat heeft waarin prettig en comfortabel gewerkt kan worden.

De aandacht is uitgegaan naar de raadzaal, de kantooromgeving en de publiekshal met vide. Hierbij moet de raadzaal een aangename akoestiek hebben voor zittingen en andere bijeenkomsten zoals trouwerijen. De akoestiek ter plaatse van de kantoren en de vide zijn hierbij in nauw overleg met het bouwteam afgestemd op het toekomstig gebruik, waarbij wij de expertise van onze collega’s van het GeluidBuro hebben ingezet.

Bouwteam

  • Inbo Architecten
  • Bramer B.V.
  • Lomans
  • Nieman Raadgevende Ingenieurs
  • Het GeluidBuro

Heeft u vragen over de renovatie van dit gemeentehuis?

U stelt uw vraag over deze renovatie aan projectleider en senior adviseur Judith Dessing

Bekijk de video van de gemeente Dronten over de voortgang van de renovatie mei 2020