Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het gemeentehuis in Dronten is in 1982 gebouwd en nu toe aan een algehele renovatie. Met als doel een duurzaam en comfortabel gebouw met een toekomstwaarden van minstens 30 jaar.

Gemeentehuis Dronten voor renovatie

Gemeentehuis Dronten voor renovatie

Werkzaamheden Nieman

Bij de nul-op-de-meter (NOM) renovatie van het gemeentehuis is Nieman betrokken als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Ons bouwfysisch advies startte in het bestaande gebouw met een inspectie op locatie. Tijdens deze inspectie van de gevel- en dakconstructies bepaalden we de kwaliteit en de bouwtechnische toekomstbestendigheid van de thermische schil. Thermisch comfort is een van de doelen die gesteld zijn door de gemeente. Op basis van deze resultaten, samen met een kosten-baten analyse adviseren we over maatregelen voor het energetisch opwaarderen van de gebouwschil.

Met oog voor de kwaliteit en het behoud van het bestaande gebouw (een gemeentelijk monument) streefden we voor de brandveiligheid het nieuwbouwniveau van brandveiligheidsvoorschriften uit Bouwbesluit 2012 na en bespraken dit met de brandweer. We schreven het brandbeveiligingsconcept en maakten hiervoor brandoverslag- en opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen. Ook stelden wij een uitgangspuntendocument (UPD) voor de brandbeveiligingsinstallaties op. Ook adviseerden we de brandveiligheid van de tijdelijke huisvesting die tijdens de verbouwing werd gebruikt.

Goed akoestisch klimaat

Een belangrijke wens van de gemeente Dronten was, naast een thermisch comfortabel gebouw, een gebouw dat een akoestisch goed klimaat heeft waarin prettig en comfortabel gewerkt kan worden. Hierbij hebben wij de expertise van onze collega’s van het GeluidBuro ingezet.

De aandacht is hierbij specifiek uitgegaan naar de raadzaal, de open kantoorwerkplekken, vergaderruimten en de publiekshal met vide. Hierbij moet de raadzaal een aangename akoestiek hebben voor zittingen van de gemeenteraad en andere bijeenkomsten zoals trouwerijen. Hierbij is met behulp van 0-metingen en een 3D ruimte-akoestisch rekenmodel de spraakverstaanbaarheid geadviseerd. De akoestiek ter plaatse van de kantoren en de vide zijn in nauw overleg met het bouwteam afgestemd op het toekomstig gebruik. Het resultaat is een prettige werkomgeving waarin comfortabel gesproken, geconcentreerd gewerkt en vergaderd kan worden.

Interieur Huis van de gemeente Dronten door Peter Keijzer van Inbo architecten Interieur Huis van de gemeente Dronten door Peter Keijzer van Inbo architecten
Foto’s interieur door Peter Keijzer van Inbo architecten

Tijdens de uitvoerings- en opleveringsfase hebben we de opgeleverde kwaliteit vastgesteld met behulp van een luchtdoorlatendheidsmeting van de gebouwschil en diverse metingen van interne geluidwering en ruimteakoestiek. Daarmee hebben we vastgesteld of is voldaan aan de gestelde eisen.

Huis van de Gemeente Dronten

Het resultaat: een volledig energieneutraal (NOM) Huis van de Gemeente Dronten. Een topprestatie van alle betrokkenen, mede dankzij een hele fijne samenwerking! Een toonbeeld van grootschalige verduurzaming; met recht een visitekaartje.

Huis van de Gemeente Dronten

Team

  • Gemeente Dronten
  • Inbo Architecten
  • Van Kruistum Ontwikkeling en Advies B.V.
  • Bramer B.V.
  • Lucassen bouwconstructies
  • Lomans
  • Nieman Raadgevende Ingenieurs
  • Het GeluidBuro
  • De Groene Jongens
  • Roord Binnenbouw B.V.

Heeft u vragen over de renovatie van dit gemeentehuis?

U stelt uw vraag over deze renovatie aan projectleider en senior adviseur Judith Dessing

Lees ook

Bekijk de video van de gemeente Dronten over de voortgang van de renovatie mei 2020