Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In opdracht van Woningbouwvereniging ‘Ons Huis’ is Nieman betrokken geweest bij de renovatie en uitbreiding van een aantal appartementen aan de Walstraat te Enschede.

Het gaat om de uitbreiding van een bestaand woongebouw van 8 naar 10 appartementen. In de onderdoorgang op de begane grond wordt een commerciële ruimte toegevoegd en daarboven worden het bestaande appartementengebouw uitgebreid met twee appartementen. De bestaande appartementen worden gerenoveerd; zo worden o.a. de bestaande gasbetongevels vervangen door HSB-elementen.

Walstraat Enschede voor renovatie

Walstraat Enschede voor renovatie

Advies over de verbouwvoorschriften 2012

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen van dit project is ingediend na 1 april 2012. Het project moet dus voldoen aan de nieuwe verbouw-voorschriften van Bouwbesluit 2012. Nieman adviseerde de te realiseren niveaus.

Het meest relevant waren in deze situatie de geluidswering tussen de appartementen en de thermische isolatie / energiezuinigheid van de appartementen. De opdrachtgever heeft er vanuit kwaliteitsoverwegingen voor gekozen om het nieuwbouwniveau van Bouwbesluit 2012 op zoveel mogelijk beoordelingsaspecten van Bouwbesluit 2012 te realiseren. Daar waar dat vanwege de aanwezigheid van bestaande constructies niet mogelijk bleek, is voor een verantwoord verbouw-niveau gekozen.

Handleiding bij de indiening van de omgevingsvergunning

Omdat het project één van de eerste projecten was waarop de voorschriften van Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn, heeft Nieman een volledige Bouwbesluittoetsing opgesteld die bij de gemeente Enschede is ingediend. Per beoordelingsaspect van Bouwbesluit 2012 is onderbouwd welke eisenniveau van toepassing is en welk niveau in het plan uiteindelijk is gerealiseerd.

Deze rapportage was mede bedoeld als handleiding voor de gemeente Enschede om het plan met de nieuwe verbouw-voorschriften snel en efficiënt te kunnen beoordelen. Het proces van de verlening van de omgevingsvergunning is mede daardoor soepel en voorspoedig verlopen.

Walstraat Enschede na renovatie

Walstraat Enschede na renovatie