Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het bouwen van een slachterij betekent dat er geen standaard constructies worden toegepast. Uit hygiënisch oogpunt worden er strenge eisen gesteld aan de luchtdichtheid van gevels- en daken. Ook moet condensvorming worden voorkomen

Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies en Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben van de ontwerpfase tot aan de oplevering bouwer Aan de Stegge Twello ondersteund bij de totstandkoming van de hoogwaardige runderslachterij voor Hutten en Zonen in Heeten.Met thermisch/hygrisch advies, beoordeling van de bouwkundige details, bouwplaatscontroles en luchtdichtheidsmetingen zijn de constructies geoptimaliseerd voor de hoge eisen die de slachterij er aan stelt.

Naast bouwfysisch advies heeft Nieman ook akoestisch advies uitgebracht. Dit betrof de interne geluidwering tussen slachterij en kantoorruimten, installatiegeluidwering en geluidemissies naar de omgeving.

De nieuwe runderslachterij voor Hutten in Heeten is ontworpen volgens diverse innovatieve en duurzame toepassingen met als doel een BREEAM-excellent certificering.

Heeft u vragen over onze advisering voor dit gebouw?

Neem contact op met Wilfred Slagter of Koen Temmink voor meer informatie.

Praktisch bouwfysisch en akoestisch advies Nieman Groep voor hoogwaardige slachterij.