Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het nieuwe frisse schoolgebouw en de dubbele sporthal zijn een goede toevoeging in de wijk Bloemhof in Rotterdam. Een wijk waar hard gewerkt wordt aan goed onderwijs voor de kinderen in de wijk, maar ook aan het verbeteren van de werkgelegenheid, een breed woonaanbod en een fijne woonomgeving.

Impressie Schoolgebouw en dubbele sporthal De Sleutel Rotterdam Impressie Schoolgebouw en dubbele sporthal De Sleutel Rotterdam

Energieneutrale basisschool

Architect De Zwarte Hond heeft een energieneutrale basisschool ontworpen die weinig onderhoud vergt. Naast de school komt een groene campus waar volop gespeeld en gesport kan worden door kinderen uit de buurt.

Vergroting bewustzaamheid duurzaamheid

De gebouwen worden gebouwd volgens het PvE Frisse Scholen. Een goed binnenmilieu in scholen heeft een positief effect op de gezondheid, de leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzers. Bovendien worden de nieuwe gebouwen duurzaam. Zo wordt regenwater gebruikt om de toiletten door te spoelen en komt er een groen speelterrein. Ook worden educatieve programma’s ontwikkeld om het bewustzijn rondom duurzaamheid te vergroten. Woonstad onderzoekt nog de eventuele toepassing van een groen dak en zonnepanelen.

Werkzaamheden Nieman

Nieman heeft als adviseur op basis van het technische Programma van Eisen en het bouwbesluit adviezen uitgebracht ten aanzien van brandveiligheid, bouwfysica en de akoestiek.

In de ontwerpfase is door ons het brandveiligheidsconcept opgezet. Daarnaast is het installatie- en energieconcept zo door ons opgezet dat deze voldoet aan het Frisse Scholen concept. Ook zorgen we ervoor dat de  geluidwering, interne- en ruimteakoestiek optimaal zijn, zowel in de school als in de sporthal.

We zorgen samen met de bouwpartners voor een comfortabel binnenklimaat zodat de leerlingen zich kunnen focussen op het leren. Een mooie en duurzame uitdaging waaraan Nieman collega’s graag aan adviseren.

De oplevering wordt verwacht in de zomer van 2020.

Bouw Schoolgebouw en dubbele sporthal De Sleutel Rotterdam

Heeft u vragen over onze adviesdiensten voor dit project?

Of wilt u ook een onderwijsgebouw met de ambitienorm Frisse scholen door ons laten adviseren? Neemt u dan met Gerton Starink contact op.