Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Utrecht-Leidsche-Rijn_Parkeergarge-St-Antoniusziekenhuis01_schets

Achter de rode geluidswal langs de snelweg A2 (ter hoogte van Utrecht Leidsche Rijn) staat in 2013 een gloednieuw ziekenhuis. Dit ziekenhuis vervangt twee bestaande locaties in Utrecht. Naast het ziekenhuis wordt een medisch psychiatrisch centrum en een parkeergebouw gebouwd. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft in opdracht van het St. Antonius Ziekenhuis de advisering van brandveiligheid en akoestiek verzorgd voor alle gebouwen.

 

Sprinklerbeveiliging

Het centrale deel van het ziekenhuis wordt voorzien van sprinklerbeveiliging. Daarmee is het mogelijk dit gebied met commerciële ruimten en restaurants een open karakter te geven. Het overige deel van het ziekenhuis en het medisch psychiatrisch centrum worden uitgewerkt volgens de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van brandveiligheid.

Gezien de complexheid van de gebouwen waarbij bouwkundige, installatietechnische en organisatorische componenten optimaal op elkaar moeten worden afgestemd, is in overleg met de gemeente besloten de bouwaanvraagstukken aan te bieden volgens de methodiek van het model IBB (Integrale Brandveilig Bouwwerken www.model-ibb.nl). Dit vormt de basis voor de volgende fases tot en met het gebruik. Uiteindelijk ontstaat hiermee een gebouwdossier waarin de totale brandveiligheid van het gebouw en het gebruik duidelijk vast ligt.

Klimaatinstallaties en medische installaties

Op de 3e verdieping van het ziekenhuis zijn alle installaties opgesteld. Deze verdieping is het kloppende hart van de klimaatinstallaties en medische installaties. Door de inpandige opstelling wordt uitstraling van installatiegeluid naar de omgeving tot een minimum beperkt. Een warmtepompinstallatie met de daarmee verbonden klimaatvloeren voorziet in de warmte- en koudebehoefte. Door de constante, relatief lage temperatuur, is het systeem zeer energiezuinig. Aangezien traditionele systeemplafonds de werking van de klimaatvloeren belemmert, kan dit type plafond niet worden toegepast. Met innovatieve plafond- en wandabsorptie wordt de gewenste ruimteakoestiek desondanks toch gerealiseerd.

 

Geluidbelasting gevel

Vanwege de geluidbelasting door de snelweg A2, een wijkontsluitingsweg voor een woonwijk en de parkeergarage worden hoge eisen gesteld aan de geluidwering van de gevels. Één van de gevels moet zelfs akoestisch doof worden uitgevoerd om de bouw van het ziekenhuis uit milieuhygiënisch oogpunt mogelijk te maken. Zware geluidisolerende glaspakketten zorgen ervoor dat de buitengeluiden niet doordringen in de geluidgevoelige ruimten van het ziekenhuis.

Bij het ontwerp van de parkeergarage komen alle disciplines bij elkaar. De gevels moeten zodanig gesloten zijn dat geluiduitstraling en lichthinder voldoende wordt beperkt. En de gevels moeten zodanig open zijn dat in geval van brand voldoende wordt geventileerd om een repressieve inzet mogelijk te maken. De onderlinge afstemming tussen akoestisch adviseur, brandveiligheidsadviseur en architect levert een optimale maatwerkoplossing zonder installatietechnische voorzieningen.

Projectinformatie

  • Opdrachtgever: St. Antonius Ziekenhuis
  • Architect: De Jong Gortemaker Algra, Rotterdam

Lees meer op de website van het ziekenhuis.