Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Vanaf 30 april 2021 kan men in Venlo parkeren in de hernieuwde parkeergarage Arsenaal. De garage is een tijdelijke oplossing voor het parkeerprobleem en blijft maximaal acht jaar open.In de hernieuwde parkeergarage is plaats voor 260 voertuigen. Ook komen er mindervalidenplaatsen en oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Aan de Stegge Twello / Contentinal Car Parks realiseert de tijdelijke parkeergarage.

Impressie nieuwbouw parkeergarage Arsenaal Venlo_Continental Car Parks

Ondanks het tijdelijke karakter van de parkeervoorziening wordt het een kwalitatief hoogwaardige parkeergarage die perfect past in het straatbeeld. De constructie wordt opgebouwd uit een hoogwaardige thermisch verzinkte staalconstructie en TT-vloerplaten. De houten gevellamellen onttrekken geparkeerde auto’s aan het straatbeeld met behoud van doorzicht wat een sociaal veilig gevoel versterkt.

Brandveiligheidsconcept door Nieman

De parkeergarage bestaat uit vier bouwlagen met een totale gebruiksoppervlakte van ca. 7.000 m2. De gevels van de parkeergarage zijn nagenoeg open. Nieman adviseerde de brandveiligheid voor deze parkeergarage waarbij ingegaan is op:

  • Gelijkwaardigheid beheersbaarheid van brand (maximale omvang van een brandcompartiment);
  • Sterkte bij brand (benodigde brandwerende voorzieningen staalconstructie).

Gelijkwaardigheid beheersbaarheid van brand

Conform het Bouwbesluit geldt dat een brandcompartiment in basis een omvang van maximaal 1.000 m2 mag hebben om een brand beheersbaar te houden. Voor dit project is brandcompartimentering conform Bouwbesluit niet wenselijk. Om deze reden is door Nieman een gelijkwaardige oplossing uitgewerkt.

Bij deze gelijkwaardige oplossing wordt uitgegaan van een lokale brand die ontstaat in een geparkeerde auto. Deze brand slaat na enige tijd zal over naar de ernaast geparkeerde auto’s, maar is uitgedoofd voordat de brand van hieruit naar de volgende auto overslaat. Op deze wijze ontstaat een zich voortplantende (lokale) brand door de parkeergarage, een zogenaamde “travelling local fire”.

Met het programma “Fire Dynamics Simulator” (National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce) kunnen onder andere de luchtstromingen, de rookverspreiding en de temperatuurverdeling in de parkeergarage worden berekend. Met dit programma is een simulatie uitgevoerd van dit autobrandscenario in de parkeergarage (zie ook onderstaande figuur).

Met de simulatie van dit specifieke autobrandscenario is aangetoond dat bij een autobrand in deze parkeergarage voldoende rook de garage uit kan stromen via de open gevels en dat de temperatuur in de parkeergarage daarmee dusdanig beperkt blijft, dat sprake is van een voldoende beheersbare situatie bij brand.

Compartimentering conform Bouwbesluit is daarmee niet benodigd in deze parkeergarage.

Fire Dynamics Simulator voor Parkeergarage Arsenaal Venlo

Sterkte bij brand

De parkeergarage in dit project moet bij brand tenminste 30 minuten in stand worden gehouden zodat men veilig kan vluchten. In basis betekent dit dat de staalconstructie moet voldoen aan 30 minuten brandwerendheid conform de standaardbrandkromme. In het algemeen houdt dat in dat brandwerende voorzieningen zijn benodigd, bijvoorbeeld het brandwerend coaten van de staalconstructie.

Nieman berekende de thermische belasting op de staalconstructie op basis van het hiervoor beschreven projectspecifieke autobrandscenario. Dit leidt tot een fysisch meer realistische beschouwing. De door Nieman berekende temperaturen in de staalconstructie zijn lager dan de door de constructeur berekende kritieke staaltemperaturen.

Hiermee is aangetoond dat in dit project geen aanvullende brandwerende voorzieningen voor de staalconstructie zijn benodigd om de parkeergarage gedurende 30 minuten in stand te houden ten behoeve van de vluchtveiligheid.

Wilt u meer weten over brandveiligheid in parkeergarages?