Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Transformatie Theologische Universiteit naar woonfunctie met 24 uurs zorg aan de Koornmarkt 1 in Kampen

transformatie-koornmarkt-kampen

Na jaren van leegstand is transformatie een feit. De voormalig Theologische Universiteit aan de Koornmarkt 1 in Kampen getransformeerd naar een woonfunctie voor 24 uurszorg. Het gebouw bestaat momenteel nog uit meerdere collegezalen, een kantine en diverse kantoor- en werkruimten. Na herbestemming en transformatie biedt het gebouw ruimte aan zorgappartementen en ondersteunende ruimten zoals een restaurant en een fysio/oefenruimte.

Geschiedenis

Het gebouw is gebouwd in de 19e eeuw en heeft de eerste tientallen jaren dienst gedaan als kazerne, de Koornmarkt kazerne, en als officiersopleiding voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), waarna het in gebruik werd genomen als universiteit. Het gebouw vormt een rijksmonument en is gelegen in het beschermd stadsgezicht van Kampen. Vandaar dat onder andere aan de gevels en enkele monumentale plafonds geen ingrijpende wijzigingen mogelijk zijn.

Werkzaamheden Nieman

Nieman heeft in opdracht van bouwbedrijf Salverda tijdens de ontwerpfase advieswerkzaamheden verricht voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Daarnaast is er advieswerk verricht tijdens de realisatiefase op het gebied van onder andere akoestiek en brandveiligheid.

Heeft u hierover vragen?

Neemt u dan contact op met Theo Haytink

transformatie-koornmarkt-kampen transformatie-koornmarkt-kampen