Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Onder de noemer ‘Vitale vakantieparken’ heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs voor de gemeente Harderwijk diverse onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van het omvormen van vakantiewoningen naar reguliere woningen, met betrekking tot het voldoen aan de bouwregelgeving. Het Bouwbesluit 2012 stelt aan reguliere woningen namelijk andere eisen dan aan vakantiewoningen. Het ging hierbij om vier vakantieparken in Harderwijk (zie ook dit artikel uit De Stentor).

Recreatiepark Harderwijk

Onderzoek Bouwbesluit 2012

Per vakantiepark heeft Nieman een aantal representatieve vakantiewoningen onderzocht. Het onderzoek bestond per woning uit een inspectie ter plaatse, een toetsing aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 die gelden voor woonfuncties en een kostenraming voor de maatregelen die nodig waren om de woningen op het gewenste niveau te laten uitkomen. Hierbij is zowel gekeken naar het niveau voor bestaande bouw als naar een hoger ambitieniveau, gericht op het niveau voor nieuwbouw. Ook is onderzocht welk energielabel aan de vakantiewoningen kan worden toegekend.

Onderzoek geluidswetgeving

Parallel aan het onderzoek op het gebied van Bouwbesluit 2012 en energielabeling liep een onderzoek in het kader van de geluidswetgeving. Om de recreatiewoningen te mogen transformeren van een bestemming ‘recreatie’ naar een bestemming ‘wonen’, moet namelijk worden voldaan aan een binnenniveau van maximaal 33 dB. Aangezien diverse van de onderzochte parken langs de Rijksweg A28 zijn gelegen, was dit een aandachtspunt. Ook voor dit onderzoek heeft Nieman eerst een opname ter plaatse uitgevoerd. Het binnenniveau is vervolgens vastgesteld aan de hand van berekeningen van de geluidwering van de gevels. Aan de hand van deze berekeningen zijn de benodigde maatregelen aan de gevels vastgesteld en begroot.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marjolein Berghuis (bouwregelgeving) of Koen Temmink (akoestiek).

Lees meer