Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman meet op grote hoogte!

Nieman heeft aan de Waalkade te Nijmegen enkele bijzondere metingen verricht op grote hoogte. Vorm Bouw realiseert hier in opdracht van BPD de eerste fase van een groot complex met wonen, commerciële functies en parkeren. Op dit moment wordt de woontoren van 17 lagen hoog direct aan het water gebouwd.

Waalkade Nijmegen

Waarborging kwaliteit

Om op kwaliteit te kunnen sturen heeft Vorm Bouw tijdens de bouw Nieman gevraagd om metingen uit te voeren. Nadat drie lagen van de woontoren gebouwd waren is de interne geluidwering tussen de appartementen gemeten om te bepalen of de opbouw en kwaliteit van uitvoering van de verend opgelegde dekvloeren voldoende was. Het gebouw bestond op dat moment slechts uit een casco zonder binnenwanden of afwerkingen. Tijdens de metingen zijn daarom enkele doorvoeren dichtgezet om tot bruikbare meetresultaten te komen. Op basis van ervaring zijn de meetresultaten omgezet naar resultaten die na oplevering te verwachten zijn.

Meting gevelgeluidwering

Na realisatie van de gevel heeft Nieman de gevelgeluidwering gemeten. Vanwege de naastgelegen spoorbrug is er een hoge geluidbelasting door railverkeer aan met name de waterzijde van het gebouw. De kade aan de waterzijde is te smal om de geluidsbox met brongeluid te plaatsen. In overleg met Vorm Bouw is besloten om de geluidsbox aan een hijskraan te hangen. Dit leverde enkele spectaculaire beelden op! Vanwege mogelijke fluctuaties in het geluidniveau door bewegingen of rotaties van de box is besloten om de binnen- en buitensituatie tegelijkertijd te meten met een heel team van specialisten van Nieman. In dit project kan niet precies volgens de meetnormen gemeten worden. Achteraf zijn de resultaten wederom op basis van ervaring omgerekend naar de norm en belangrijker nog: wat wordt er straks in de praktijk ervaren door de bewoners. Deze praktische insteek van Nieman sprak Vorm Bouw zeer aan.

Meten van de winddichtheid

Ook bij het meten van de winddichtheid van de kozijnen in de praktijk werd er veel ervaring en vindingrijkheid gevraagd van de specialisten van Nieman. In het bestek van het project werd gevraagd om de laboratoriummetingen die van de kozijnen zijn uitgevoerd te herhalen in de praktijk. Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de praktijksituatie voor de bewoner na oplevering heeft Nieman er voor gekozen om een groot kozijn te meten inclusief de bouwkundige aansluitingen. Het meten van een groot kozijn in een bouwkundige situatie die nog niet helemaal afgewerkt is, paste wederom niet binnen de reguliere normen. Ook hier was Nieman in staat om de meetresultaten om te zetten naar bruikbare resultaten en adviezen naar de opdrachtgever.

Waterdichtheidsmeting

Bij het meten van de waterdichtheid is de praktijksituatie benaderd door met name de ingewikkelde bouwkundige aansluitingen te testen. Hiermee gaat Nieman samen met Vorm Bouw een grote stap verder dan de minimale vereiste metingen.

Uitkomst metingen

Bij alle metingen kon Nieman dan ook  concluderen dat Vorm Bouw meer dan voldoende kwaliteit levert in dit project!

De metingen van de geluidwering van de gevel waren om diverse redenen uitdagend:

  • Het betreft een toren van 17 lagen, waarbij een aantal van de kritische woningen zich pas op de derde verdieping bevindt, op meer dan 15 meter boven het maaiveld aan die zijde van het gebouw.
  • De geluidbelasting van het naastliggende spoor is hoog, er zijn zeer zware maatregelen in de gevel genomen, met name aan de waterzijde.
  • De toren ligt bijna direct aan het water, wat de ruimte om een geluidmeting uit te voeren gering maakt.
  • De appartementen beschikken over zowel een in als uitpandig balkon, wat de invloed van de instraling van het geluid groot maakt.

Uitvoering metingen

Voor deze metingen is een kraan gehuurd die de geluidbox tot ca.10 meter boven de grond kon tillen. Nieman collega’s waren met 2 personen tegelijkertijd binnen en buiten aan het meten om zeker te weten dat van dezelfde geluidbron wordt uitgegaan. Ook was er een collega die op de grond het overzicht had en met de kraanmachinst communiceerde. Op onderstaande foto’s de metingen in uitvoering.

 Bijzondere meting luchtwering gevel AA  Bijzondere meting luchtwering gevel AA  Bijzondere meting luchtwering gevel AA Bijzondere meting luchtwering gevel _meetbox

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit project of als u ook uw gebouw wil nameten dan neemt u contact op met Gijs Gast of laat hier uw gegevens achter en één van onze adviseurs neemt contact met u op.

Lees meer