Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

wildlands-adventure-zoo-emmen

Hoe kun je valgevaar beoordelen als het Bouwbesluit niet van toepassing is?

Dit voorjaar wordt Wildlands Adventure Zoo in Emmen, de nieuwe dierentuin, geopend. Om te zorgen dat bezoekers van dit park zo min mogelijk risico lopen om van een pad af in het water of op een lager gelegen gedeelte te vallen, heeft VolkerWessels BeLEVENspark, de bouwer, aan Nieman RI gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren. De eisen die Bouwbesluit 2012 aan vloerafscheidingen stelt, zijn op veel situaties in het park namelijk niet van toepassing. Het Bouwbesluit geldt namelijk voor bouwwerken en niet voor paden in een buitengebied. Ook is er sprake van situaties waarbij er naast een pad eerst een groenstrook aanwezig is. Het hoogteverschil bevindt zich dus niet direct naast het pad.

Methode van Fine & Kinney

Om voor deze situaties objectief te kunnen beoordelen of en zo ja, wat voor een vloerafscheiding nodig is om valgevaar zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Nieman gebruik gemaakt van de methode van Fine & Kinney. Deze methode hanteert de formule ‘risico = waarschijnlijkheidsfactor x blootstellingsfrequentie x effect’. De methode van Fine & Kinney wordt vaak toegepast voor het beoordelen van arbo-risico’s en komt ook voor in NEN 2608 ten behoeve van het beoordelen van risico’s op schade en letsel bij glasbreuk. Toepassing van deze methode is echter in tal van situaties denkbaar, denk bijvoorbeeld ook aan het beoordelen van ‘gelijkwaardige oplossingen’ met betrekking tot het Bouwbesluit.

Risicobeoordeling en juridische onderbouwing

Naast de risicobeoordeling aan de hand van een bezoek ter plaatse, heeft Nieman ook een juridische onderbouwing geschreven, mede aan de hand van jurisprudentie, waarin duidelijk werd wat de verantwoordelijkheid van VolkerWessels inhoudt, zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk.

Al met al een leuke klus en een tevreden opdrachtgever!
Risico analyse Wildlands Adventure Zoo Risico analyse Wildlands Adventure Zoo Risico analyse Wildlands Adventure Zoo Risico analyse Wildlands Adventure Zoo

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit project of als u ook een risicobeoordeling voor uw locatie of gebouw wil dan neemt u contact op met Marjolein Berghuis