Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Renovatie voor portieketageflats en galerijflats van de Woonmensen Apeldoorn

De complexen van de Woonmensen in Apeldoorn zijn gebouwd in de jaren ’60. De woningen voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd. Denk hierbij aan geluideisen, energetische eisen, gezondheid en comfort. In opdracht van de Woonmensen verrichte Nieman inspecties en metingen om inzicht te geven in de huidige staat van de complexen.

Renovatie galerijflats van de Woonmensen Apeldoorn Situatie renovatie voor een groot aantal portieketageflats en galerijflats van de Woonmensen Apeldoorn Renovatie voor een groot aantal portieketageflats van de Woonmensen Apeldoorn

Verbetering thermische schil door Nieman

Bij een verbetering van de thermische schil, neemt het risico op koudebruggen op de plaats van doorlopende betonconstructies toe. Door middel van inspecties zijn bouwkundige details geïnventariseerd en bouwfysisch beoordeeld. Hiermee stelde wij vast wat de risico’s zijn bij het aanbrengen van een thermische schil bij de uitwendige scheidingsconstructie.

Ook is een thermografisch onderzoek uitgevoerd. Hiermee stelden wij de huidige thermische kwaliteit (isolatiekwaliteit, aanwezigheid van koudebruggen) van de gevels en daken vast. De benodigde maatregelen zijn vervolgens bepaald met behulp van koudebrugberekeningen.

Met behulp van een blowerdoortest inventariseerde wij de luchtlekken in het bestaande woningen. Luchtlekken leiden vaak in de praktijk tot tochtklachten, condensvorming, energieverlies, geur- en geluidhinder. Deze metingen geven inzicht in waar de grootste verbeteringen in de uitwendige schil mogelijk zijn.

Gezond binnenklimaat

Voor een gezond binnenklimaat is voldoende ventilatie noodzakelijk. Tijdens de inspecties zijn de aanwezige ventilatievoorzieningen geïnventariseerd en beoordeeld. Op basis hiervan bepaalden wij de benodigde ventilatievoorzieningen. De benodigde ventilatiecapaciteiten bepaalden wij daarna door het opstellen van ventilatiebalansberekeningen.

Ook voerde we op basis van de huidige situatie onderzoek uit naar de te nemen maatregelen die zorgen voor een acceptabel akoestisch niveau.

Om uiteindelijk te komen tot een gebouw dat voldoet aan alle eisen en wensen ten aanzien van brandveiligheid stelde wij voor de complexen een brandveiligheidsconcept op. Hierbij maakte wij ook brandoverslagberekeningen.

Resultaat

Het volledig en integraal in kaart brengen van de bestaande situatie leidt tot het maken van de juiste keuzes bij het verbeteren van de bestaande woningen.

Voorbereiding uitvoering

Onze partner in de bouw Nijhuis Apeldoorn bereidt op dit moment de renovatie voor de bouwwerkzaamheden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij collega Dennis Metz.