Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Woontoren De Hoge Regentesse bestaat uit 23 etages met 128 appartementen, 102 parkeerplaatsen en drie commerciële ruimtes. De woontoren krijgt een WKO-systeem om de woningen op een duurzame manier te verwarmen en te koelen. Ook is er gezorgd voor een brandveilige gevel.

NIEMAN advisering op meerdere specialismen

Nieman adviseerde tijdens ontwerpfase op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en bouwregelgeving. Tijdens deze advisering is er veel aandacht besteed aan de windhinder en bezonning. Het brandveiligheidsconcept van de parkeergarage is ook door ons opgesteld.

Windhinder

Door de hoogte van het gebouw en de locatie midden in Den Haag is het onderwerp windhinder een aandachtspunt geweest.  Middels een CFD-studie (Computational Fluid Dynamics) is bekeken wat het effect van het gebouw is op windklimaat in de directe omgeving.

Brandveilige gevel

De gevel van de Hoge Regentesse bestaat uit prefab gevelelementen. Zowel het binnen- als het buitenspouwblad bestaan uit beton. Waarbij aan de buitenzijde steenstrips zijn bevestigd. Deze opbouw voldoet aan de geldende brandeisen. Branduitbreiding via de gevel wordt zo voorkomen.

Ook is aandacht gegeven aan een mogelijke brand via de spouw. Ten eerste is een goede afsluiting van de spouw aanwezig bij de kozijnen. Zodat het risico dat in geval van brand deze de spouw inslaat op voorhand al minimaal is. Als isolatiemateriaal tussen de betonnen elementen is PIR gebruikt. PIR verkoolt bij brand. Omdat de ruimte tussen de betonnen binnen- en buitenspouwbladen geheel wordt opgevuld is geen luchtspouw aanwezig en is geen schoorsteeneffect aanwezig. Doordat het isolatiemateriaal omsloten is met betonconstructies wordt de warmteontwikkeling verder afgeremd en is de zuurstoftoetreding naar het isolatiemateriaal beperkt, waardoor een doorgaande spouwbrand niet verwacht wordt.

Woontoren De Hoge Regentesse, impressie HD architecten en Van Wijnen

Woontoren De Hoge Regentesse, impressie HD architecten en Van Wijnen

De Hoge Regentesse, impressie gevel door HD architecten

De Hoge Regentesse, impressie gevel door HD architecten

Bouwfasen

In januari 2019 is Den Haag gestart met de bouw van een woontoren van ruim 70 meter hoog. De woontoren is ontworpen door HD architecten en wordt gebouwd door van Wijnen. Naar verwachting wordt het project begin 2021 opgeleverd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het brand- en vluchtveiligheidsconcept en andere specialistische adviezen voor deze woontoren? Neemt u dan met Harold van der Zwan contact op.

Lees ook