Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op de Wilhelminapier in Rotterdam (aan de voet van de Erasmusbrug) wordt  door vof Pier III, een samenwerkingsverband van Bouwfonds Ontwikkeling en Synchroon, naast het Nieuwe Luxor theater een gebouw met twee woontorens ontwikkeld. De beide torens steken circa 70 meter boven het maaiveld uit en hebben de namen Boston en Seattle meegekregen.

bouwfoto-woontorens-Boston-en-Seattle

In opdracht van Pier III ondersteunt Nieman het ontwerpteam op het gebied van brandveiligheid, bouwfysica en akoestiek, bouwregelgeving en Politiekeurmerk en stellen wij het V&G-plan ontwerpfase op. Een gestroomlijnde vergunningsprocedure bleek cruciaal, waardoor wij ook zijn gevraagd een gecertificeerde bouwplantoets uit te voeren voorafgaand aan de formele indiening van de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente.

Adviesteam Nieman

Binnen ons bureau  zijn twee onafhankelijke teams samengesteld: het adviesteam en het team voor de gecertificeerde toetsing. Volgens de BRL 5019 (gecertificeerde bouwplantoetsing) is namelijk een zekere onafhankelijkheid van het adviestraject nodig om een gecertificeerde toets te kunnen doen. Door de korte lijnen tussen de twee teams biedt dat echter wel de mogelijkheid om alle stukken naadloos op elkaar af te stemmen. In dit kader zijn ook de lijnen met de architect en installatieadviseur kort. Door vaak contact te houden wordt het gevoel versterkt met zijn allen een mooi project te realiseren en samen tot een ontwerp te komen dat aan alle wensen én eisen voldoet.

Tweelaagse openbare parkeergarage

Eén van de grote uitdagingen van het project is de tweelaagse openbare parkeergarage die onder maaiveld wordt gerealiseerd. Tijdens het onderzoek naar de brandveiligheid van deze garage bleek het niet mogelijk om met alleen ventilatie ervoor te zorgen dat de brandweer met voldoende zicht een eventuele brand kan benaderen. Er is daarom een oplossing bedacht om, in combinatie met brandventilatie, op bepaalde posities bij brand schermen te laten zakken die de luchtstroming sturen. De aanwezige brandmeldinstallatie detecteert waar de brand precies is en afhankelijk daarvan worden vooraf per scenario bepaalde schermen aangestuurd. Dit zorgt ervoor dat de lucht over de brand heen wordt geleid en de brand benaderbaar is door de brandweer.

Daarnaast heeft ook de ligging van het gebouw invloed op de brandveiligheid van de parkeergarage. De parkeergarage is openbaar en wordt dus ook gebruikt door bezoekers van het naastgelegen Nieuwe Luxor theater, een bioscoop en de diverse op de Wilhelminapier gelegen restaurants (zoals bijvoorbeeld Las Palmas van Herman den Blijker). Door de verkeersdrukte op de Wilhelminapier na afloop van bijvoorbeeld een voorstelling in het Nieuwe Luxor, is het mogelijk dat in de parkeergarage relatief veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Ook hiermee is rekening gehouden en is met behulp van een risico inventarisatie bepaald welke aanvullende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de parkeergarage ook dan veilig is.

Tijdens het project is regelmatig contact geweest met de gemeente en brandweer. Hiermee zijn de verwachtingen over en weer op elkaar afgestemd en zorgen we ervoor dat alle voor de gemeente en brandweer belangrijke punten zijn behandeld in de indieningsstukken.

De vergunningsaanvraag is op 17 maart 2014 ingediend. De omgevingsvergunning wordt eerdaags verwacht.

Projectgegevens
  • Opdrachtgever:            Vof Pier III
  • Architect:                       Van Dongen Koschuch Amsterdam
  • Installatieadviseur       Techniplan
  • Constructeur:                Zonneveld ingenieurs
  • Aannemer:                     J.P. van Eesteren

Lees meer over de Wilhelminapier en over de woontorens Boston en Seattle

Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan met ons contact op.