Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Cobouw column van Harm Valk 10 januari 2017

Heb ik met deze kop uw aandacht getrokken? Mooi. Al wordt dat over het algemeen niet zo gewaardeerd: aandacht trekken. Doe maar gewoon, … u kent het. Maar bijna iedereen vindt het prettig om aandacht te krijgen, dat dan weer wel.

Want alles wat aandacht krijgt, groeit. Daarom is het relevant om aandacht te geven aan zaken die verbetering nodig hebben. Maar als je te veel aandacht geeft aan een probleem, wordt juist dat alleen maar groter.

We moeten leren om aandacht te geven aan oplossingen of aan het zoeken naar nieuwe oplossingen voor bekende problemen. Dat noemen we innovatie. Die ontstaat maar zelden door een briljante ingeving en veel vaker door een hele reeks van proberen, falen, iets anders proberen, enzovoorts. Innovatie heeft veel te maken met inzet, doorzettingsvermogen en aandacht. 10 procent inspiratie, 90 procent transpiratie: dat werk.

Piassen en hansworsten

Maar dat is niet makkelijk door alle schijnbaar relevante actualiteit die de aandacht wegzuigt. Erasmus schreef het 5 eeuwen geleden al: “wilt goed naar mij luisteren, niet met dat halve oor, dat gij aan boetepredikers pleegt te schenken, maar met de aandacht, waarmee gij marktschreeuwers, piassen en hansworsten aanhoort”.

Er is weinig fantasie nodig om die hartenkreet te vertalen naar 2017. Maar lukt het om je aandacht te sturen, dan vormt het een probaat tegenwicht tegen onnadenkendheid.

Onterechte aannames

Dat laat zich dan ook weer makkelijk vertalen naar de bouw. Want zijn niet veel van de faalkosten terug te voeren op een gebrek aan goede informatie en actuele kennis? Of aan zaken als onvoldoende voorbereiding, halfslachtige communicatie en onterechte aannames?

Gebrek aan aandacht dus. En dat in een sector die wel wordt gekarakteriseerd als het seriematig realiseren van prototypen. Daarmee is bouwen een continue uitdaging voor de kwaliteit, maar geeft het ook veel kansen voor innovatie.

Aandacht verbetert die kwaliteit en stimuleert innovatie. Daarom van harte de beste wensen voor een aandachtig 2017.

Lees de column ‘Aandacht loont‘ op Cobouw.nl van 10 januari 2017 door Harm Valk, Nieman Groep

Cobouw column van Harm Valk over het sturen van aandacht in de bouw