Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Blog Kitty Huijbers In deze veranderende markt is onze organisatie voortdurend in beweging. Samen met u hebben wij de afgelopen jaren hele interessante processen en projecten doorlopen. Ik ben 5 jaar adviseur en projectcoördinator bij Nieman en heb aan enkele van deze bijzondere projecten en processen meegewerkt. In een maandelijkse blog wil ik u hierover informeren maar vooral inspireren. Daarnaast wil ik u vragen om mij en mijn collega’s uit te dagen ons nog verder te verbeteren en innoveren. Kitty is vanaf 01-02-2019 niet meer werkzaam bij Nieman.

Een aanvraag omgevingsvergunning in 3 dagen

Tijdens een traditioneel ontwerpproces wordt aan het eind van het definitief ontwerp de stukken gemaakt die ingediend worden voor de aanvraag omgevingsvergunning. Om van voorlopig ontwerp tot aanvraag omgevingsvergunning en contractstukken te komen duurt al gauw drie maanden. Nadat Huybregts Systeembouw de uitvraag voor 35 woningen in Zevenbergen had gewonnen kwam men tot de conclusie dat de planning erg krap was om de woningen uiteindelijk op tijd op te leveren. Binnen zes weken moest de aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden. Na een interessante discussie met alle leden van het ontwerpteam is besloten om drie weken rustig voor te bereiden en vervolgens in enkele dagen de contractstukken en stukken voor aanvraag omgevingsvergunning samen te maken. Ik, als adviseur, was direct voorstander van dit experiment.

Met alle ketenpartners zowel van de voorbereiding als de uitvoering is er drie aaneengesloten dagen samengewerkt om tot een aanvraag omgevingsvergunning en contractstukken te komen. Alle ketenpartners waren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hard aan het werk terwijl de temperatuur in de vergaderruimte steeds verder opliep. Op sommige momenten werd er intensief overlegd, op andere momenten werd er geconcentreerd en doodstil gewerkt.

Loesje

www.loesje.nl

Alle partijen waren bereid om mee te denken, oplossingen aan te dragen en om water bij de wijn te doen wanneer nodig. Het is heel leerzaam om overwegingen van elkaar te horen. Dit levert in vervolgtrajecten extra begrip op.

Als adviseur zijn wij vaak betrokken bij veel aspecten van het bouwproces: de regelgeving maar ook aanvullende wensen zoals duurzaamheid en politiekeurmerk. Hierdoor is het heel prettig om op de hoogte te zijn van alle beslissingen en overwegingen en om hier input aan te kunnen geven. Daarnaast heb ik bij sommige aspecten van het Bouwbesluit uitgebreid toelichting en inzage in onze werkwijze kunnen geven, wat veel begrip bij de andere partijen opleverde.

Dit proces heeft geleid tot een uitgebreide rapportage waarin alle onderdelen van het Bouwbesluit en het programma van eisen bekeken zijn (niet alleen het minimaal benodigde) en waarbij alle aspecten op elkaar zijn afgestemd. Vanuit onze expertise als toetsers is er direct aan tafel gekeken of de aanvraag omgevingsvergunning compleet was. De vergunning was dan ook snel afgegeven.

Samenwerken in één ruimte zorgt voor een efficiënter proces en integraliteit. Het eindresultaat was completer dan tijdens een traditioneel proces, waarbij de aanvraag vaak veel tijd kost. Dus voortaan bij projecten niet het gebruikelijke proces doorlopen maar snelkooksessies en op tijd een raampje open doen!

Lees het artikel In 3 samenwerkdagen van VO tot contractstukken voor 35 woningen

Nieman Challenge

Denkt u nog aan onze Nieman Challenge? stuur ons uw meest uitdagende vraag of probleemstelling en wij staan met onze adviseurs klaar om deze uitdaging aan te gaan. Per kwartaal kiezen we de meest uitdagende vraag en zoeken het voor u uit. De vraag en de oplossing publiceren we op onze website. Zo wordt u beter van ons en worden wij beter van u! Insturen kan via niemanchallenge@nieman.nl

Meer blogs

Ook collega Patrica Meijerink schrijft regelmatig blogs over haar werkzaamheden als junior specialist bij Nieman. Lees haar blog Een dag op pad met bouwtechniek specialist Marcel Meulenkamp