Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Blog Kitty Huijbers In deze veranderende markt is onze organisatie voortdurend in beweging. Samen met u hebben wij de afgelopen jaren hele interessante processen en projecten doorlopen. Ik ben 5 jaar adviseur en projectcoördinator bij Nieman en heb aan enkele van deze bijzondere projecten en processen meegewerkt. In een maandelijkse blog wil ik u hierover informeren maar vooral inspireren. Daarnaast wil ik u vragen om mij en mijn collega’s uit te dagen ons nog verder te verbeteren en innoveren. Kitty is vanaf 01-02-2019 niet meer werkzaam bij Nieman.

De regelgeving is de afgelopen jaren flink aangescherpt. Duurzaamheid is een steeds grotere component en vrijwel alle bouwlocaties hebben een geluidbelasting. Al deze aspecten zijn belangrijk om in een vroeg stadium mee te nemen in een project. Wij worden als adviseur dan ook steeds vroeger in het project ingeschakeld om mee te denken. Soms worden we al gevraagd advies te geven voordat er een streep op papier staat en dat vinden wij leuk, erg leuk. Dit vraagt een andere manier van denken: niet wachten totdat gegevens bekend zijn en dan rekensommen gaan maken maar op basis van ervaring een locatie analyseren en input geven op het ontwerp.

Haalbaarheidsstudies

Op deze manier maken we regelmatig haalbaarheidsstudies voor energiezuinigheid op basis van een foto van een gelijksoortig project of een oppervlak met een aantal bouwlagen. We analyseren ook locaties wat betreft de geluidbelasting en geven input aan het ontwerp: we adviseren om een gevel terug te leggen of geven de consequenties aan van buitenruimten op verschillende plekken op de locatie. Wat betreft brandveiligheid ontwerpen we mee aan de structuur van het gebouw: bij woongebouwen kunnen we op basis van het aantal lagen en het aantal woningen per laag direct enkele vluchtprincipes opgeven met het ruimtebeslag.

Optimale integratie van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid

Blog Kitty Huijbers, Advies op een blanco vel Zo geven we input in de initiatieffase waarin het nog vooral gaat over grondprijzen, oppervlakteverhoudingen en mogelijk opbrengsten. Een architect kan deze informatie meenemen in het ontwerp waardoor ontwerpwijzigingen of noodoplossingen in een latere fase voorkomen wordt. Veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid wordt vanaf het begin optimaal geïntegreerd. Tijdens het ontwerpproces beoordelen we voortdurend risico’s en kansen. Maatgevende principes worden waar nodig verder uitgezocht. Knelpunten lossen we op door ontwerpwijzigingen voor te stellen maar ook door gelijkwaardige oplossingen te onderzoeken. We werken van grof naar fijn waardoor ons advies net als het ontwerp groeit gedurende het proces. We werken zo lang mogelijk met opmerkingen op tekening. Uiteindelijk maken we natuurlijk de vereiste berekeningen en rapporten zodat het project netjes wordt afgerond. En alle ervaring die we uit de projecten halen nemen we weer mee naar het volgende project waar we het liefst vanaf het blanco vel meedenken!

Nieman Challenge

Denkt u nog aan onze Nieman Challenge? stuur ons uw meest uitdagende vraag of probleemstelling en wij staan met onze adviseurs klaar om deze uitdaging aan te gaan. Per kwartaal kiezen we de meest uitdagende vraag en zoeken het voor u uit. De vraag en de oplossing publiceren we op onze website. Zo wordt u beter van ons en worden wij beter van u! Insturen kan via niemanchallenge@nieman.nl