Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Dit afstudeerartikel ‘Numerieke simulatie van uitslaande vlammen bij ventilatiebeheerste branden’ is een samenvatting van een afstudeeronder­zoek aan de Technische Universiteit Eindhoven, facul­teit Bouwkunde, unit Building Physics & Services in samenwerking met de stichting Fellowship FSE (fire safety engineering) en gepubliceerd in het Bouwfysica magazine, mei 2018

De invloed van verschillende gebouw- en brandparameters op de vlamlengte met behulp van gevalideerd CFD model van de uitslaande vlam.

Verticale brandoverslag in hoogbouw heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in de media. Met name vlammen die zich vanuit een ondergelegen naar een bovengelegen brandcompartiment via de gevelopeningen verder kunnen uitbreiden door inmenging van zuurstof (figuur 1). Doordat uitslaande vlammen via de gevelopeningen één van de snelste wegen voor branduitbreiding is, wor­den gebouwgebruikers hierdoor verrast. Om slachtoffers ten gevolge van brandoverslag te kunnen voorkomen is onderzoek nodig om het gedrag van uitslaande vlammen te kunnen voorspellen. De vraag is of dit mogelijk is met CFD modellen (Computational Fluid Dynamics). Daartoe zijn in dit onderzoek uitslaande vlammen met behulp van het CFD pakket FDS (Fire Dynamics Simulator) gemodelleerd en gevalideerd met experimenten uit de literatuur. Daarnaast is de invloed van ver­schillende gebouw- en brandparameters op het gedrag van een uitslaande vlam onderzocht.

Achtergrond

Een brand in een ruimte ontwikkelt zich niet volgens een standaard brandkromme, maar op een meer natuurlijke wijze, afhankelijke van gebouw- en brandstofparameters. In het algemeen zijn daarin drie stadia te definiëren: de groeifase, de volledig ontwikkelde brand en de dooffase. Brand breidt zich uit van de groeifase tot een volledig ontwikkelde brand wanneer er voldoende zuurstof en brandstof in een ruimte aanwezig is. Hierdoor zal het brandvermogen toenemen. Dat leidt tot ruimtecondities die op een gegeven moment alle aanwezige brandstof in de brandruimte aansteken (flashover). Vanaf dat moment spreken we van een volledig ontwikkelde brand, die in de meeste gevallen ventilatiebeheerst is. Dat houdt in dat door een tekort aan zuurstof het brandvermogen wordt gesmoord.

Lees en/of download het gehele artikel ‘Numerieke simulatie van uitslaande vlammen bij ventilatiebeheerste branden’,gepubliceerd in Bouwfysica magazine, mei 2018

 'Numerieke simulatie van uitslaande vlammen bij ventilatiebeheerste branden'