Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Cobouw column van Harm Valk 21 november 2016

Baggerwerk is in mijn idioom synoniem aan broddelwerk. Hoe onterecht als ik de Cobouw50 bekijk. Want van alle daarin opgenomen bedrijven is het baggeraar Boskalis die als enige in staat is gebleken een positieve nettomarge van twee cijfers te realiseren over de beschouwde periode van drie jaar. Goed baggerwerk is dus profijtelijk gebleken.

Maar blijkbaar ben ik niet de enige die baggerwerk verkeerd interpreteert. In de bouwpraktijk lijken ongevraagd afwijken van bestek, tekeningen en vergunning, lange lijsten met opleverpunten en het wegstoppen van half opgeloste schades, nog steeds standaard te zijn.

Waarom niet meer aandacht voor de kwaliteitsbewaking in werkvoorbereiding

Alsof er gedacht wordt dat je de bedrijfsresultaten dient met het leveren van dergelijk ‘baggerwerk’. Het tegendeel is natuurlijk waar. Dat bewijst de enorme post narooiwerk op bijna elk project. Want dan zet men ineens wel specialisten in. Bij schade-afhandeling wordt niet meer gekeken op het laatste dubbeltje. Terecht. Maar waarom niet meer aandacht voor de kwaliteitsbewaking in werkvoorbereiding en realisatie?

Zo’n pleidooi voor meer kwaliteit leidt meestal tot ofwel glasharde ontkenning ofwel een vorm van instemming die veel weg heeft van zo’n knikkend hondje, dat je nog wel eens op de hoedenplank van een al wat oudere auto ziet. Ja knikken, maar niet van je plaats komen.

Het eindeloze dimdammen over bewijs is straks ten einde

De goede niet te na gesproken, maar dat moet echt anders. Binnenkort wordt de rechtspositie van de opdrachtgever aanzienlijk versterkt. Dat is het minst bekende deel van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, maar wel het deel met de grootste maatschappelijke relevantie. Het eindeloze dimdammen over bewijs is dan ten einde. De bouwer moet aantonen dat hij gebouwd heeft volgens afspraak. Zo niet, dan is hij aansprakelijk.

Laten we als bouw- en installatiesector daarom nu serieus werk gaan maken van het leveren van kwaliteit. De voorbereiding op de wet Kwaliteitsborging biedt daarvoor een uitgelezen kans. Dan laten we het baggerwerk voortaan over aan de echte specialisten, de baggeraars.

Lees de column  Baggerwerk op Cobouw.nl van 21 november 2016 door Harm Valk, Nieman Groep

Harm Valk