Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Steeds meer nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen zijn energieneutraal. Na 2020 is het zelfs wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. BENG wordt dat genoemd (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Voor het berekenen van de energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over naar de drie BENG-indicatoren. Wat zijn de praktische consequenties en wat zijn de plannen voor de bestaande gebouwvoorraad?

Energieneutraal

De afgelopen jaren zijn woningen en gebouwen stapsgewijs steeds energiezuiniger geworden. Bij nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen stelt de overheid eisen aan energieprestatie, die worden vastgelegd aan de hand van de EPC, de energieprestatiecoëfficiënt; deze is vanaf 1995 stap voor stap aangescherpt. Voor de bestaande bouw is het energielabel ingevoerd, maar gelden daarnaast al vanaf midden jaren ’80 steeds wisselende stimuleringsregelingen voor energiebesparende maatregelen; de STEP-regeling voor de huursector en de ISDE voor particuliere woningeigenaren zijn hiervan de actuele voorbeelden.

Nu neemt de overheid een volgende stap door na 2020 te eisen dat nieuwe woningen en gebouwen ‘bijna energieneutraal’ zijn. Energieneutraal wil zeggen dat over een jaar gemeten de energie per saldo ‘0’ is voor het zogenaamde gebouwgebonden energiegebruik (voor woningen: verwarmen, koelen, ventileren, warm tapwater en de hulpenergie hiervoor). Per saldo betekent dat wat je in de winter nodig hebt, kunt compenseren met duurzame opwekking in de zomer, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Om dat verschil tussen verbruik in de winter en opwek in de zomer zo klein mogelijk te houden, is het verstandig de energiebehoefte van een gebouw zo laag mogelijk te laten zijn, in de eerste plaats door goede isolatie.

Lees het gehele artikel BENG: Wettelijke eis voor energieneutraal bouwen geschreven door Harm Valk en Theo Haytink gepubliceerd in Enegieplus+, september 2017

4_beng_1-2 4_beng_2-2 4_beng_3-2 4_beng_4-2