Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Experts geven een leerzaam kijkje in de toekomst van duurzame koopwoningen

Het bestuderen van innovatieve projecten biedt een leerzaam kijkje in de toekomst. Innovatie geeft immers de mogelijkheid te concluderen of een oplossing voldoende dan wel onvoldoende toekomstperspectief biedt voor de aanpak van een grote opgave. Een grote opgave voor Nederlandse gemeenten is de verduurzaming van bestaande koopwoningen.

Commissie VNG programma Innovatieve Aanpakken

Commissie VNG programma Innovatieve Aanpakken

VNG Programma

In 2016 is het VNG-programma , gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van start gegaan. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Bouwend Nederland coördineren het programma. In de projecten van dit koplopersprogramma verduurzamen gemeenten samen met andere partijen de bestaande koopwoningvoorraad op een procesmatig innovatieve manier. Op dit moment worden door het hele land nog 32 Aanpakken gefinancierd. Zo’n 25 Aanpakken zijn reeds in een aantal beoordelingsrondes afgevallen.

Toekomst van de bestaande koopwoningvoorraad

In dit artikel 5 Lessen uit het VNG-programma Innovatieve Aanpakken staat de vraag centraal welke lessen over de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad zijn geleerd dankzij de Innovatieve Aanpakken en hoe we in de toekomst de bestaande koopwoningvoorraad op een effectieve manier kunnen verduurzamen. Deze lessen zijn opgehaald bij de leden van de commissie die de Aanpakken de afgelopen jaren heeft beoordeeld. In het beoordelingsproces worden de Aanpakken in verschillende fasen beoordeeld, op basis waarvan eventuele vervolgfinanciering verstrekt wordt.

Commissie

De commissie bestaat uit vijf experts op het gebied van verduurzaming in de gebouwde omgeving, met ieder een andere expertise en invalshoek. Martijn van der Steen (bijzonder hoogleraar ‘Strategie en Toekomst’ aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences en voorzitter van de beoordelingscommissie), Teun Bokhoven (voorzitter van de Vereniging voor Duurzame Energie), Robert Salomons (adviseur team woningbouw, wet- en regelgeving van RVO.nl), Marjet Rutten (freelancer en aanjager van vernieuwing in de bouwsector) en Harm Valk waren bereid hun lessen te delen. Op basis van de interviews zijn vijf lessen geïdentificeerd, die uiteen zijn gezet. Het artikel sluit af met een conclusie waarin wordt beschreven hoe deze lessen ons een kijkje in de toekomst bieden.

Lees en/of download het artikel 5 Lessen uit het VNG-programma Innovatieve Aanpakken

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Innovatieve Aanpakken? Kijk dan op www.innovatieve-aanpakken.nl

Vragen?

Heeft u over dit artikel of over het VNG programma Innovatieve Aanpakken een vraag? Neemt u dam met Harm Valk contact op.

5 Lessen uit het VNG-programma Innovatieve Aanpakken