Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Artikel Bewijs je Bouwkwaliteit over opgedane ervaringen me tBRL 5019 én BRL 5006 bij het pilotproject Karel de Grotelaan te Eindhoven. Voor 14 woningen en 68 appartementen aan de Karel de Grotelaan te Eindhoven is op basis van BRL 5019 én BRL 5006 aangetoond dat wordt voldaan aan alle eisen. Zo gaat het straks bij alle eengezinswoningen als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen realiteit wordt. We delen graag onze ervaringen die bij deze pilot zijn opgedaan.

Medio 2014 startte Heijmans en Van Helmond Zuidam Architec­ten met het ontwerp van drie appartementencomplexen en veertien woningen op basis van het func­tioneel omschreven programma van eisen van Stichting Woonbedrijf SWS.HhvL (Woon­bedrijf). Ontwerp, realisatie en vijftien jaar onderhoud werden gecombineerd uitgevraagd conform de UAV-GC. Een duurzaam ontwerp met het oog op comfort, gebruik en onderhoud was het vertrekpunt. Bewijzen dat ontwerp en resultaat voldoen aan de gestelde functionele eisen was het devies.

Lees en/of download

het gehele artikel Bewijs je bouwkwaliteit  Bouwregels in de Praktijk nummer 12, 2016