Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Big BENG’ van Harm Valk, 16 januari 2020

Het besluit van de minister van BZK om de invoering van de BENG-eisen uit te stellen tot 1 januari 2021, leverde voorspelbare reacties op. Wat ik daarbij gemist heb, is het inzicht dat dit leidt tot een samenloop met andere wijzigingen in de bouwregelgeving: de invoering van Omgevingswet en de eerste fase van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Al met al ziet het er naar uit dat per 1 januari 2021 de bouwregelgeving ingrijpend herzien wordt; in een ‘big BENG’ als het ware.

Het bericht dat de invoering van het nieuwe stelsel voor de energieprestatie van gebouwen een half jaar wordt uitgesteld, kon op veel instemming rekenen. Ontwikkelaars, bouwers en opdrachtgevers zijn tevreden omdat er nu voldoende voorbereidingstijd beschikbaar is. Zeker omdat het niet alleen gaat om de nieuwe eisen voor nieuwbouw, bekend als BENG, maar ook om een herzien Energielabel, wat eveneens gebaseerd wordt op de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Criticasters van het systeem blijven ageren tegen de hoogte van de nieuwbouweisen, maar die zijn inmiddels in het Staatsblad verschenen en daarmee definitief geworden.

Wat in de reacties ontbreekt is een link naar de samenloop met twee andere ingrijpende stelselherzieningen. De introductie van de Omgevingswet, het nieuwe kader voor de bouwregelgeving, staat gepland voor de zelfde datum. De bouwsector krijgt vanaf dan te maken met het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) in plaats van het toch inmiddels vertrouwde Bouwbesluit. Hoewel de overgang grotendeels beleidsneutraal zal verlopen, vraagt het toch de nodige aanpassing. Wellicht een nog grotere impact heeft de invoering van de eerste fase van de Wet Kwaliteitsborging, met een ander proces rondom vergunning en oplevering, de introductie van een onafhankelijke kwaliteitsborger en veranderingen rondom aansprakelijkheid. Al met al een ingrijpend pakket, wat op de een of andere manier raakt aan alle bij de bouw-, vastgoed- en installatiesector betrokken partijen en bedrijven.

Kortom alle reden om dit jaar te benutten om voorbereid te zijn op de veranderingen. Want op 1-1-21 wacht ons blijkbaar een big BENG, wat er ook besloten wordt over het vuurwerk.

Lees de originele column ‘Big BENG’ van Harm Valk op Cobouw.nl

Cobouw column Big BENG door Harm Valk