Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Interview met Harm Valk voor VV+ over binnenluchtkwaliteit, januari 2018
Tekst: Jojanneke Rodenburg, freelance journaliste. Fotografie: Herbert Wiggerman

Harm Valk over binnenluchtkwaliteit Met een klein beetje aandacht, kan het een stuk beter

Ventilatie blijft een ondergeschoven kindje. Bij controle blijken veel binnensys-temen niet te voldoen. Harm Valk heeft het over zeker 90 procent, alhoewel hij zich haast om te zeggen dat dit gedateerde cijfers zijn. Feit is wel dat er snel iets moet veranderen. Zeker nu blijkt dat de binnenluchtkwaliteit aanzienlijk slechter is dan gedacht. Eén van de oplossingen ligt zo voor het grijpen, benadrukt hij. `Circa de helft van slecht functionerende installaties is simpel te herstellen. Haal bijvoorbeeld alle flexibels eruit. De kennis is er, nu nog toepassen in de praktijk.’

Harm Valk, draait er niet omheen: de onbekwaamheid inzake ventilatie is schokkend en zit verweven in de hele sector. Toch is hij ook optimistisch. Het besef dat het beter moet stijgt en ook de mogelijkheden daartoe worden steeds beter onderzocht. ‘We hebben prachtige producten met prima boekjes over hoe ze werken. Echter, niemand die ze leest. De bouw- en installatiesector doen nog te veel op de automatische piloot. Dat is gelijk ook het grootste manco van deze sectoren: het gebrek aan innovatiekracht. Ik zie fouten uit het verleden die constant worden herhaald:

Fabeltjes

`Weet je dat er nog steeds mensen zijn die beweren dat je geen raampje kunt openzetten in een gebouw met gebalanceerde ventilatie? Onbegrijpelijk, ik dacht dat we dat stadium echt wel voorbij waren. Wat betreft ventilatie en binnenklimaat bestaat er echter een hele wereld aan fabeltjes waarachter partijen zich verschuilen. En als de professionals het al niet weten, dan kun je het de eigenaren zeker niet kwalijk nemen dat ze installaties verkeerd gebruiken.’ `De kennis rondom ventilatiesystemen moet aan twee kanten omhoog. Aan de voorkant zullen instal-latieadviseurs en installateurs zich veel bewuster moeten zijn over hun invloed op het eindresultaat en an d eachterkant moeten we de gebruikers duidelijke instrueren over de do’s and don’ts. Een brede, integrale aanpak, dus!

Lees en/of download het gehele artikel ‘Met een klein beetje aandacht, kan het een stuk beter’ uit VVplus januari 2018

Lees ook het artikel over de Dag van de Binnenlucht