Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Cobouw column Zonnecellen op kolenstroom? van Harm Valk 19 juli 2016

Er wordt door de regering serieus nagedacht over het sluiten van kolencentrales. Het is met afstand de belangrijkste maatregel om de CO2-uitstoot van de Nederland drastisch te beperken. Als de voortekenen niet bedriegen is het meer de vraag ‘wanneer’ dan ‘of’. Maar dan komt wel een ander beleidsvoornemen in de knel: terugdringen van het gebruik van Gronings gas. Want zonder ingrijpende maatregelen wijzigt onze energiebehoefte niet als er centrales dicht gaan. Importeren we dan voortaan alles?

Wat is daarbij de rol van de gebouwde omgeving? All-electric gebouwen en duurzame opwekking natuurlijk, hoor ik u al denken. PV waar het kan en een windmolen waar het mag. Vanzelfsprekend. Er kunnen eerlijk gezegd nog wel twee scheppen bovenop de maatregelen die ik nu in plannen zie. Al die duurzame energie is alleen in de praktijk ook hard nodig als de zon niet schijnt en het niet waait. Windstille winternachten bijvoorbeeld. Knelpunt is dat echt goede opslagmogelijkheden voor energie nog in een pril stadium verkeren.

Accu’s zijn de oplossing voor andere problemen: prima voor het overbruggen van de dag-nacht verschillen in vraag en aanbod en een prima maatregel om plotselinge pieken en dalen op het elektriciteitsnet uit te dempen. Voor seizoensopslag zijn andere oplossingen nodig en ook andere energiedragers. Voorzichtig met het afschrijven van gasnetten is dus de boodschap. Als er slimme warmtenetten komen, kunnen die ook deel van de oplossing zijn, zeker in stedelijk gebied.

Maar al die aandacht voor opwekking en opslag is nog maar de helft van de oplossing. We zullen namelijk ook onze energievraag sterk terug moeten dringen. Daar ligt een enorme uitdaging zeker voor de bestaande gebouwvoorraad. Halfslachtige oplossingen, zoals een label B-renovatie, volstaan dan niet. Een beetje dwang lijkt onontkoombaar om die stap te gaan zetten. Dat wordt nog een leuke uitdaging voor een volgende regering.

Voor het effectief inperken van de CO2-uitstoot blijft de belangrijkste bijdrage van de gebouwde omgeving dus besparen, besparen, besparen. Zonder vraagbeperking is duurzame opwekking een doekje voor het bloeden. Dan blijft elk zonnepaneel een indicator van de elektriciteit die we in het stookseizoen fossiel moeten opwekken. Alsof de zonnecellen op kolenstroom lopen.

Lees de column Blijven zonnecellen op kolenstroom lopen? op Cobouw.nl van 19 juli 2016 door Harm Valk, Nieman Groep

Zonnecellen op kolenstroom?