Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Patricia Meijerink Collega Patricia Smook* schrijft regelmatig blogs over haar werkzaamheden als junior specialist bij Nieman Raadgevende Ingenieurs

In het kader van het Talent Management Programma van Nieman waarbij junior specialisten meelopen op diverse plekken in de organisatie om kennis te maken met alle vakgebieden loopt Patricia mee met collega’s. Zo leert zij alle collega’s kennen en weet zij bij welke collega zij haar kennis kan halen. Nieman leert haar adviseurs graag verbindingen te leggen om integraal te adviseren.

Een dag op pad met brandveiligheidsadviseur Synneva Rusman* en adviseur brandveiligheidsinstallaties Robert Wiepkema*

Vandaag voer ik samen met collega’s Synneva en Robert een bouwkundige- en installatietechnische brandveiligheidsinspectie uit in een raadhuis. We voeren deze inspectie uit omdat de afdeling huisvesting van dit gebouw niet inzichtelijk heeft wat de actuele stand van zaken is van de bouwkundige- en installatietechnische brandveiligheid. Het doel van deze dag is dan ook om aan de afdeling huisvesting inzichtelijk te kunnen maken wat de actuele stand van zaken is op het gebied van brandveiligheid.

Het gebouw is in gebruik als kantoorgebouw en gezien de omvang is er een eis voor de aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Als onderdeel van deze installatie is een uitgangspuntendocument (UPD) benodigd. Op dit moment ontbreekt dit document en is niet inzichtelijk wat de eisen en uitgangspunten zijn voor de installaties waarop goed beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. Het is nu onduidelijk waarom er op bepaalde plekken wel of geen detectie aanwezig en welke sturingen verricht moeten worden. Aan Nieman is gevraagd om dit uitgangspuntendocument op te stellen.

06:30 uur

Om  06:30 uur rij ik naar kantoor in Zwolle waar ik met Robert heb afgesproken. Samen rijden we naar het raadhuis en nemen onderweg de planning door. Synneva ontmoeten we op de locatie. Synneva en Robert hebben zich voorbereidt op deze inspectie door de tekeningen en overige relevante gegevens te bestuderen.. De tekeningen zijn niet meer up to date. Dit is de hoofdreden dat we vandaag de situatie in de praktijk gaan bekijken. We bekijken hoe de locatie er daadwerkelijk uitziet en welke voorzieningen er met betrekking tot brandveiligheid getroffen zijn.

Synneva en Robert bekijken vluchtroutes op papier

Synneva en Robert bekijken vluchtroutes op papier

09:00 uur

Om 09:00 uur hebben we op locatie afgesproken met de opdrachtgever om de vragen naar aanleiding van de bureaustudies en de werkzaamheden verder af te stemmen. De  opdrachtgever komt met de vraag of het mogelijk is om één van de vluchtroutes niet meer te gaan gebruiken. De desbetreffende vluchtroute komt namelijk uit op het terrein van de buren. Synneva geeft aan dat zij gaat beoordelen of dit mogelijk is. Voordat we starten met de inspectieronde bekijken we eerst de inhoud van het logboek en het ontruimingsplan.

11:00 uur

We starten de inspectieronde en beoordelen of het vooraf vastgestelde toetskader overeenkomt met de werkelijke situatie. We inspecteren alle ruimtes in het gebouw, kijken waar een rookmelder hangt, of er noodverlichting geplaatst is en of dit overeenkomt met de tekeningen. Gelijktijdig controleren we ook of de vluchtroutes en nevenindicatoren overeenkomen met de gegevens op tekening.

Inspectie leidingen boven het plafond door Synneva

Inspectie leidingen boven het plafond door Synneva

Synneva controleert of de brandscheidingen die op tekening staan aangegeven ook daadwerkelijk overeenkomen met de brandscheidingen in het gebouw. In het gebouw zijn een aantal brandscheidingen aanwezig. Synneva tilt een aantal plafondplaten naast de brandscheiding op en komt er achter dat de leidingen boven het plafond niet over een brandklep beschikken. Ook zijn een aantal deuren in de brandscheiding niet brandwerend uitgevoerd. Hierdoor voldoet deze brandscheiding niet aan de eisen.

Robert controleert de plaats van de brandslanghaspels en handbrandmelders en beoordeeld of deze goed zichtbaar en bereikbaar zijn.

13:00 uur

In de ruimte waar de CV ketels hangen controleert Synneva of het vermogen van de CV ketels niet boven de grens van 160 kW (eis bestaande bouw) uitkomt. Synneva laat zien dat de CV ruimte op dit moment geen eigen brandcompartiment is en als het vermogen wel boven de 160 kW uit zou komen dan moet onder andere het trapluik brandwerend worden uitgevoerd.

Synneva beoordeeld daarnaast ook of in de praktijk sprake is van brandoverslagtrajecten. Robert merkt op dat op een aantal lifttoegangen een sticker ontbreekt waarop staat aangegeven dat de lift niet gebruikt mag worden bij brand en geeft aan dat hij dit gaat opnemen in het uitgangspuntendocument (UPD)

Inspectie brandklep door Synneva

Inspectie brandklep door Synneva

14:30 uur

Robert tilt een aantal  plafondplaten op en stelt vast dat de rookmelders niet voorzien zijn van trekontlasting, waardoor de kabel met gemak uit de rookmelder kan worden getrokken. Dit komt de kwaliteit niet ten goede. In het archief laat Synneva zien hoe een brandklep werkt en constateert dat de leidingen hier wel brandveilig zijn afgewerkt.

Voordat we de auto instappen bespreken  we de eerste bevindingen aan de opdrachtgever. Synneva en Robert verwerken deze bevindingen in het uitgangspuntendocument (UPD) en in het brandveiligheidsconcept voor dit gebouw.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de het op stellen van een uitgangspuntendocument of een bouwkundige- en installatietechnische brandveiligheidsinspectie neemt u dan contact op met Robert Wiepkema.

*Synneva Rusman, Patricia Smook en Robert Wiepkema zijn niet meer werkzaam bij Nieman