Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Patricia Meijerink Collega Patricia Meijerink* schrijft regelmatig blogs over haar werkzaamheden als junior specialist bij Nieman Raadgevende Ingenieurs

In het kader van het Talent Management Programma van Nieman waarbij junior specialisten meelopen op diverse plekken in de organisatie om kennis te maken met alle vakgebieden loopt Patricia mee met collega’s. Zo leert zij alle collega’s kennen en weet zij bij welke collega zij haar kennis kan halen. Daarbij leert zij verbindingen te leggen om integraal te adviseren.

*Patricia werkt vanaf 01-02-2020 niet meer voor Nieman

Een dag op pad met junior specialist Joost Vos

Vandaag handel ik samen met Joost Vos voorwaarden af bij Nijhuis Bouw in Rijssen. Nijhuis heeft door Nieman Kwaliteitsborging een Gecertificeerde Bouwplantoetsing laten uitvoeren conform de BRL 5019.

In de BRL 5019 zijn eisen en richtlijnen gegeven voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit. Omdat het toetsingsproces van Nieman Kwaliteitsborging voldoet aan de eisen van de BRL 5019, is aan Nieman Kwaliteitsborging een KOMO-Managementsysteemcertificaat afgegeven voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.Bouwplannen die worden getoetst onder dit certificaat worden naar verwachting in de toekomst zonder aanvullende controles op de bouwtechnische voorschriften uit de regelgeving geaccepteerd door de vergunningverlenende instanties.

Kenmerkend voor verbeterde kwaliteitsborging onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat conformiteit met wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase geborgd moet zijn.

BRL 5019 regelt dit voor het ontwerpproces. Door het integraal toetsen van bouwprojecten gedurende het ontwerpproces ontstaat tijdig inzicht in de risico’s in het ontwerp. Er kan dan gericht worden gewerkt aan vermindering van die risico’s en er kan tijdig onderzoek naar oplossingen in gang worden gezet. De afsluiting van de ontwerpfase door middel van de Gecertificeerde bouwplantoets conform de BRL 5019 vormt de basis dat het plan na oplevering kan voldoen aan de bouwregelgeving.

06:00 uur

Om  06:00 uur vertrek ik van huis en haal op kantoor Zwolle de bedrijfsauto op.  Vervolgens rij ik door naar Nijhuis in Rijssen waar ik met Joost voor het kantoor van Nijhuis heb afgesproken.

07:50 uur

Om 07:50 uur zijn wij beiden op het kantoor van Nijhuis Bouw waar wij een afspraak hebben met Roland Mulder. Vandaag beoordelen Joost en ik conform de BRL 5019 of het met de aanvullende documenten (de nader ingediende gegevens) voldoende aannemelijk is gemaakt dat aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan.

In de Gecertificeerde Bouwplanrapportage hebben we op een eerder moment een aantal aanvullende voorschriften opgenomen in het geval dat op basis van de aangeleverde stukken niet tot een eindoordeel kon worden gekomen. De aanvullende voorschriften (de voorwaarden) hebben  voornamelijk te maken met nog nader in te dienen gegevens waarvan op voorhand geen strijdigheden met het Bouwbesluit worden verwacht. Voorbeelden zijn detailtekeningen en berekeningen van de technische installaties en constructies. Deze documenten mogen conform artikel 2.7 van de MOR later worden ingediend.

Één van de voorwaarden die we vooraf hebben gesteld is dat de definitieve uitvoeringstekeningen moeten worden aangeleverd. Uit de definitieve uitvoeringstekeningen moet blijken dat de afmetingen van de sparing van de liftschacht voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Roland zoekt de definitieve uitvoeringstekeningen op en plaatst deze documenten in het digitale systeem van QR controls waarin alle documenten door Nijhuis opgeslagen worden. De afmetingen worden door Joost gecontroleerd en daarmee is het voldoende aannemelijk dat wordt voldaan.

Bespreking gecertificeerde Bouwplan toetsing, links Joost Vos en rechts Ronald Mulder (Nijhuis)

links Joost Vos en rechts Roland Mulder

QR controls-Het enige systeem dat de theorie van risicomanagement en kwaliteitsborging registreert

QR controls

Rapport gecertificeerde Bouwplan toetsing

Rapport

Als volgende voorwaarde hebben we gesteld dat de toegepaste materialen in het trappenhuis nog aangetoond moeten worden om te kunnen bepalen of aan de brandklasse wordt voldaan. Ten behoeve van het voorkomen van galm moeten voorzieningen worden getroffen voor geluidsopsorptie. Tijdens het opstellen van de Gecertificeerde Bouwplanrapportage was het nog niet bekend wat voor geluidsabsorberende materialen werden toegepast in het trappenhuis. Roland beschikt vandaag wel over deze informatie en levert informatie aan waarmee wordt aangetoond dat de geluidsabsorberende materialen voldoen aan de gestelde brandklasse in het Bouwbesluit.

Tijdens het opstellen van de Gecertificeerde Bouwplanrapportage waren nog geen uitgewerkte tekeningen van het ventilatiesysteem beschikbaar. Dit is mogelijk op basis van artikel 2.7 van de MOR. Als voorwaarde was gesteld dat deze nog ter goedkeuring moesten worden ingediend. Roland laat de uitgewerkte tekeningen van het ventilatiesysteem zien en toont daarmee aan dat aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan.

17:30 uur

Aan het einde van de dag zijn alle openstaande voorwaarden besproken. De openstaande actiepunten staan in een actiepuntenlijst, waaronder het aanleveren van aanvullende documenten.
Op een later moment gaan Joost en ik beoordelen of het met de overige aanvullende documenten voldoende aannemelijk is gemaakt dat aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan conform de BRL 5019 en dat met deze documenten de overige voorwaarden kunnen worden afgehandeld. Na een lange intensieve werkdag rijden we weer naar huis.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de besproken onderwerpen neemt u dan contact op met Adriaan de Jong.

Extra informatie

Legeskorting

Op rowiq.nl treft u de gemeenten aan die legeskorting geven voor de omgevingsvergunning voor het bouwen indien het plan tijdens de vergunningaanvraag wordt voorzien van een rapportage op basis van de BRL 5019.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wilt u meer weten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, kijk dan op stichtingibk.nl

BRL5019

Meer detailinformatie over de BRL 5019, kijk op skw-certificatie.nl

QR controls

Lees meer over het eerste digitale systeem wat het managen van risico’s en eisen eenvoudig ondersteunt