Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Patricia Meijerink Collega Patrica Meijerink* schrijft regelmatig blogs over haar werkzaamheden als junior specialist bij Nieman Raadgevende Ingenieurs

In het kader van het Talent Management Programma van Nieman waarbij junior specialisten meelopen op diverse plekken in de organisatie om kennis te maken met alle vakgebieden loopt Patricia mee met collega’s. Zo leert zij alle collega’s kennen en weet zij bij welke collega zij haar kennis kan halen. Daarbij leert zij verbindingen te leggen om integraal te adviseren.

*Patricia werkt vanaf 01-02-2020 niet meer bij Nieman

Een dag op pad met kwaliteitsborger Jurgen Slippens

Vandaag ga ik mee met Jurgen Slippens. Op de bouwplaats voeren we controles uit. We noemen dit een audit. De audit wordt met het VKB instrument (Verbeterde Kwaliteitsborging) van SWK uitgevoerd om ervaring op te doen als externe kwaliteitsborger. Tijdens een audit controleert Jurgen de aannemer op de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In een project worden meerdere audits afgenomen. Vandaag vindt de tweede audit plaats.

05:20 uur

Rond 05:20 uur rij ik van huis weg, zodat ik om 08.00 uur in Den Haag bij de audit kan zijn. Rond 07:15 hebben Jurgen en ik telefonisch contact en nemen wij de laatste punten nog even door.

08:00 uur

De audit start om 08:00 in de keet. Vandaag zijn de uitvoerder, werkvoorbereider, projectleider, KAM-coördinator, een projectleider van SWK, Jurgen en ik aanwezig. Onder het genot van een bakje koffie bespreken we de voortgang van dit project. Het project loopt niet volgens planning vanwege de vele regen van de afgelopen tijd. Deze audit is dan ook een aantal weken uitgesteld. Soms kunnen wijzigingen in de planning de kwaliteit beïnvloeden. Bij dit project heeft de wijziging in de planning geen nadelig effect gehad op de beoogde kwaliteit.

Gebouwdossier

Jurgen start met het bespreken van de openstaande actiepunten vanuit de eerste audit. Eén van de openstaande actiepunten was om de keurlijsten project specifiek aan te vullen. De werkvoorbereider laat in zijn gebouwdossier (ook wel ‘as built dossier’ genoemd) zien dat dit openstaande actiepunt afgehandeld is. De aannemer moet van elk project een gebouwdossier aanleggen. Dit gebouwdossier moet alle relevante bewijsstukken bevatten om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Het is dus belangrijk om tijdens de audit ook de opbouw en de inhoud van het gebouwdossier te bespreken.

Risicomatrix

Voorafgaand aan de audits vullen wij een risicomatrix in. Hierdoor krijgt de opdrachtgever inzicht in de belangrijkste risico’s. Nieman heeft de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan in opstellen van risicomatrixen.

Vandaag bespreken we de nog openstaande risico’s. Een openstaand risico is dat er veel verschillende type binnenwanden worden geplaatst. Het risico hierbij is dat het verkeerde type wand op een verkeerde locatie geplaatst wordt. De uitvoerder laat zien dat er in de eerste blokken woningen de juiste type wanden op de juiste locatie zijn geplaatst. Hij laat dit zien aan de hand van zijn keurlijst en foto’s. De wandenboekjes, opperlijst en de leveringsbonnen heeft hij ook toegevoegd. De uitvoerder bewijst dus dat de wanden daadwerkelijk op de juiste plek zijn toegepast. Alle openstaande risicopunten worden langsgegaan en Jurgen controleert de afhandeling van deze risicopunten.

Een dag op pad met kwaliteitsborger Jurgen Slippens Een dag op pad met kwaliteitsborger Jurgen Slippens  Een dag op pad met kwaliteitsborger Jurgen Slippens Een dag op pad met kwaliteitsborger Jurgen Slippens

10:30 uur

Nadat alle punten in de keet besproken zijn zetten we de audit buiten voort. Tijdens de rondgang op de bouwplaats beoordeelt Jurgen of het bouwwerk aannemelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Ook bekijkt hij of de uitvoering gelijk is aan wat er in het gebouwdossier staat. Tijdens deze rondgang worden bij het laatste blok de binnenwanden geplaatst. Jurgen controleert of dit de juiste binnenwanden zijn. Verder inspecteert hij steekproefsgewijs of de risico’s uit de risicomatrix zijn afgehandeld. Samen maken we foto’s en meten we de hoogte van de borstweringen en balkonhekken op voor in ons eigen dossier.

12:30 uur

De aandachtspunten die door Jurgen geconstateerd zijn en door de aannemer nog uitgevoerd moeten worden bespreken we. Zo krijgt de aannemer een overzicht van de openstaande actiepunten en kan hij de beoogde kwaliteit behalen. We maken een afspraak voor de derde audit en rijden uit Den Haag weg.

14:30 uur

Thuis werk ik de auditrapportage uit om te versturen aan de aannemer en SWK.

Meer informatie

  • In het artikel Impact van de Wet kwaliteitsborging leest u meer over een gebouwdossier, bewijslast en keuringslijsten.
  • Wil je meer informatie over het opzetten van een gebouwdossier of uitvoering van audits? Neem dan met Jurgen Slippens contact op.
  • Voor vragen over deze blog of over het Talent Management Programma van Nieman neem dan contact op met Patricia Meijerink

 

Meer blogs

Collega Kitty Huijbers schrijft blogs over de veranderende markt en hoe Nieman hierin meebeweegt. Lees haar eerste blog ‘Nieman beweegt in 2018!’