Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Patricia Smook-Meijerink Collega Patricia Smook-Meijerink schrijft regelmatig blogs over haar werkzaamheden bij NIEMAN.In deze blog schrijft Patricia over haar werkdag als gedetacheerde kwaliteitscoördinator bij woningcorporatie de Alliantie.

Gedetacheerd bij woningcorporatie de Alliantie

Vanaf de zomervakantie van 2018 ben ik voor 32 uur per week als kwaliteitscoördinator gedetacheerd bij de Alliantie om de nieuwe afdeling kennis en kwaliteit te ondersteunen. Mijn werkzaamheden zijn gericht op het verder ontwikkelen en borgen van kwaliteit. Bij Nieman heb ik afgelopen jaren ervaring opgedaan met het borgen van kwaliteit voor diverse opdrachtgevers. Mijn kennis pas ik toe bij de Alliantie. Omdat ik bij de Alliantie op locatie werk zijn de lijntjes kort en praktisch.  Vandaag voer ik een audit uit, woon ik een bouwteamoverleg bij en richt het interne kwaliteitssysteem van de Alliantie verder in.

07:00 uur

Om 07:00 uur rij ik naar Nederhorst den Berg waar ik bij een project een product- en procesaudit uitvoer en aansluitend een bouwteamoverleg bijwoon. Bij dit E-sequent project worden woningen in fasen opgeknapt en energetisch verbeterd.

09:30 uur

Om 09:30 uur start het bouwteamoverleg in de uitvoerderswoning waarbij de uitvoerder, projectleider en woonconsulent aanwezig zijn en vanuit de Alliantie zijn de bewonersbegeleider, gebiedsontwikkelaar en projectmanager aangesloten.

In een woning worden ventilatieroosters aangebracht en in de keuken wordt het bestaande mechanische ventilatiekanaal gereinigd. De bewoner heeft het bestaande ventiel van de mechanische ventilatie afgetimmerd. Tijdens het bouwteamoverleg wordt besproken hoe met deze situatie wordt omgegaan. Ook wordt gevraagd hoe Nieman met deze situatie om zou gaan.

Daarnaast is de Alliantie benieuwd naar de luchtdichtheid van een aantal woningen. Daarom laten we luchtdoorlatendheidsmetingen uitvoeren door Nieman. Deze metingen plan ik direct na het overleg met Nieman collega Marcel Meulenkamp in.

Van de audit en het bouwteamoverleg maak ik een auditverslag. Het uitgangspunt is dat de resultaten van de audits per kwartaal met de aannemer wordt besproken, om op deze manier de kwaliteit consequent te blijven verbeteren.

12:30 uur

Patricia (rechts) als gedetacheerde bij de Alliantie

Patricia (rechts) als gedetacheerde bij de Alliantie

Op kantoor heb ik met een collega van de Alliantie afgesproken om het interne kwaliteitssysteem verder in te richten. We digitaliseren het auditverslag voor Planmatig Onderhoud voor daken. Deze audit moet zo worden ingericht dat de product- en proceskwaliteit van het Planmatig Onderhoud aan daken door de kwaliteitscoördinator kan worden getoetst.

Omdat ook bij het Planmatig Onderhoud aan daken het uitgangspunt is dat de resultaten van de audits per kwartaal met de partners wordt besproken maken we gelijktijdig een opzet voor de inhoud van de kwartaalrapportage. In deze kwartaalrapportage worden de resultaten van de audits beschreven.

Aansluitend bespreken we welke onderwerpen de partners minimaal moeten gaan opnemen in de (project)kwaliteitsplannen. Deze inhoudsopgave wordt opgenomen in de nieuwe contracten. Tijdens de audits wordt ook op de inhoud van het (project)kwaliteitsplan geauditeerd.

17:00 uur

Aangezien mijn collega en ik beiden de rest van de week veel buiten de deur zijn om audits uit te voeren, verdelen we een aantal werkzaamheden en plannen we een vervolgafspraak in en rij ik naar huis.

Meer informatie