Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Naar aanleiding van de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell Tower in Londen is op 30 oktober 2019 het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ gepubliceerd. Dit rapport was voor het ministerie van BZK de aanleiding om aan de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) te vragen hoe de Engelse bevindingen zich verhouden tot de Nederlandse regelgeving en of er aanleiding is tot acties in Nederland.

Eén van de aanbevelingen van ATGB was om in te zetten op een meer systematische kwaliteitsborging in het bouwproces voor het branduitbreidingstraject via en de brandklasse van de gevel, door middel van een gevelinventarisatieprotocol.

DGMR en Nieman stelden in samenspraak met Bouwend Nederland en de VBWTN een borgingsprotocol voor de brandveiligheid van gevels op. DGMR nam hierin de inhoudelijke kant voor zijn rekening en Nieman Raadgevende Ingenieurs de procesmatige kant.

Bestemd voor

Het protocol is zowel te gebruiken door gemeenten als door bouwende- en ontwerpende partijen. Het protocol bevat handvatten voor het signaleren van risico’s in het ontwerp en tijdens de uitvoering. Hierbij is en een generieke set beheersmaatregelen gegeven om deze risico’s te ondervangen. Het gaat hierbij om de inhoudelijk beoordeling van een bouwplan vanaf het eerste ontwerp tot en met de gereedmelding van het bouwwerk. Dit protocol kan dus zowel worden benut tijdens de ontwerpfase, de vergunning fase, de bouwfase als bij de beoordeling van het eindresultaat. Er is een globaal proces geschetst waarbij per fase van het bouwproces duidelijk is wat (bijvoorbeeld tekeningen) er op welke manier beoordeeld moet worden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Het rapport bevat een beschrijving van een (model-)borgingsprotocol en de overwegingen bij de totstandkoming daarvan. Het borgingsprotocol is gebaseerd op een risico-inventarisatie. Met name het signaleren van die risico’s is interessant en voor velen nog lastig. Het uiteindelijke risiconiveau wordt  daarom niet bepaald door alleen kenmerken van de gevel maar ook van het gebouw als geheel. Dit omdat niet alleen de gevel zelf, maar ook wat er achter de gevel aanwezig is gevolgen heeft voor de ontwikkeling en de gevolgen van een gevelbrand.

Met gerichte vragen kan iedereen die aan de regels van het Bbl toetst, de projectspecifieke risico’s inzichtelijk maken. Ook de afwezigheid van benodigde bepaalde informatie voor de inhoudelijke toetsing kan leiden tot risico’s. Beheersmaatregelen voor deze risico’s zijn kunnen zijn gericht op het uiteindelijk wel beschikbaar komen van deze informatie, maar ook op bijvoorbeeld specifieke controles op de bouwplaats.

Tweede Kamer

Het protocol is op 12 april 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer en te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over het borgingsprotocol?

Neemt u dan met Joost Vos contact op.