Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De energieprestatie van nieuwbouw wordt per 2020 niet langer uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC), maar in drie indicatoren voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Bouw- en installatiebedrijven moeten nauwer leren samenwerken om panden aan de scherpere verplichtingen te laten voldoen, voorspelt senior adviseur van Nieman Harm Valk. “Dit vraagt voor beide branches een hele nieuwe manier van denken.”

BENG, ENG, ZEB. Weet u al waar deze afkortingen voor staan? Vanuit het Energieakkoord en de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, oftewel EPBD) moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwe woning- en utiliteitsbouw vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt deze verplichting al vanaf 1 januari 2019. BENG wordt de nieuwe ondergrens op weg naar zeer energiezuinige bouw (ZEB) en energieneutrale gebouwen (ENG) om in 2050 aan te komen bij een energieneutrale gebouwde omgeving.

Opleiding BENG noodzakelijk

Met de BENG-verplichting komt de EPC voor energieprestaties van gebouwen te vervallen. Energie-adviseurs, bouwbedrijven, installateurs en andere stakeholders worden geconfronteerd met nieuwe eisen, indicatoren, bepalingsmethodes (NTA 8800 die onder andere NEN 7120 vervangt) en rekensoftware. In plaats van één EPC-score moeten gebouwen voldoen aan drie BENG-eisen voor maximale energiebehoefte, maximaal primair fossiel energiegebruik en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie. Met januari 2020 vlak om de hoek verandert er veel voor energie-adviseurs, bouwers en installateurs en dat maakt opleiding noodzakelijk, weet Harm Valk. De senior adviseur bij Nieman ontwikkelde daarom met Academy NL de nieuwe cursus Zeer Energiezuinig Bouwen. De training wordt door Nieman/Bouwforum,  Academy NL en FEDEC aangeboden.

Lees het hele artikel op de website van Ensoc.nl

Informatie en aanmelden cursus Zeer Energiezuinig Bouwen

Bouwer en installateur moeten door BENG meer om tafel