Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 15 januari 2020 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil over een door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best opgelegde last onder dwangsom. De last zag er op dat de eigenaar de vluchtroute op de bovenverdieping van het appartementencomplex vrij toegankelijk en bruikbaar diende te maken en te houden.

Casus

Op de bovenverdieping van een bestaand appartementengebouw bevinden zich dakterrassen. Aan de
buitenzijde is een pad aanwezig dat leidt naar een deur van het trappenhuis. Dit pad is voorzien van hekwerken tussen de terrassen, die zijn vastgezet met een bout. Verder zijn er plantenbakken op de route aanwezig.

Het college heeft in een handhavingsbesluit van 26 januari 2018 aangegeven dat dit in strijd is met artikel 7.16 van Bouwbesluit 2012 (restrisicobepaling veilig vluchten). Het college van burgemeester en wethouders gelaste om de vluchtroute vrij toegankelijk te maken en te houden. Bij het niet voldoen aan de last verbeurde gebouweigenaar een dwangsom van € 750,- per constatering met een maximum van twee constateringen per week en met een maximum van in totaal € 7.500,-. Bij besluit van 13 april 2018 heeft het college een totaalbedrag van € 7.500,- ingevorderd.

Bezwaar en beroep

Het bezwaar tegen beide besluiten is door het college ongegrond verklaard. Het daartegen ingestelde beroep werd door de rechtbank ongegrond verklaard. Het was niet voor het eerst dat het college handhavend optrad in deze
situatie. Ook in 2010 was er handhavend opgetreden. Het geschil hierover heeft in 2012 geleid tot een uitspraak van de Afdeling. In die uitspraak had de Afdeling overwogen dat uit een aanduiding op de bij de bouwvergunning behorende tekening en een gespreksverslag afgeleid kon worden dat de route aan de buitenzijde van het dakterras is bedoeld als vluchtmogelijkheid.

De bout in de hekwerken en de plantenbakken leverden op dat moment strijdigheid op met artikel 2.9.1 van Gebruiks- besluit 2008. Nu speelde dit dus opnieuw, maar dit keer met een verwijzing naar Bouw-
besluit 2012. De rechtbank overwoog onder verwijzing naar de uitspraak in 2012 dat in
rechte vaststaat dat het pad aan de buitenzij- de van de bovenverdieping een vluchtmoge-
lijkheid is. >>>>

Gehele artikel

In dit artikel oude regels-nieuwe regels’ bespreekt Jacco dit geschil, waarbij de vraag is wat de relatie is tussen termen die ‘vroeger’ gebruikt werden en termen die het Bouwbesluit 2012 nu hanteert.

Lees dit gehele artikel gepubliceerd in Bouwkwaliteit in de praktijk

Ook bij dakterrassen moet de vluchtroute naar een trappenhuis altijd vrij worden gehouden. Deze foto is illustratief bedoeld.

Ook bij dakterrassen moet de vluchtroute naar een trappenhuis altijd vrij worden gehouden. Deze foto is illustratief bedoeld.