Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Dit artikel Brandveiligheid bestaande parkeergarages is geschreven door Jacco Huijzer voor het blad Vexpansie.

Stel, een bestaande parkeergarage is gebouwd in 2002. De gemeente schrijft een brief waarin wordt aangegeven dat er niet wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit: het brandcompartiment is te groot en de ventilatie-installatie moet aangepast worden. Is dat terecht? Moeten oude parkeergarages ook voldoen aan de huidige voorschriften?

In dit artikel wordt beknopt weergegeven aan welke voorschriften voldaan moet worden, wat de belangrijkste knelpunten zijn en wat een mogelijke oplossingsrichting kan zijn. Een bestaande parkeergarage moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 niveau bestaande bouw. Dat betekent echter niet dat de parkeergarage bij strijdigheid met een prestatie-eis onmiddellijk aangepast moet worden. De bouwvergunning uit het verleden is een goed aanknopingspunt om van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit af te wijken.

Als er brand in een bestaande, oudere par­keergarage ontstaat, is die vaak moeilijk te blussen door de brandweer. Parkeergarages zijn doorgaans grote, open ruimten. Bij een autobrand ontstaat veel rook. Het is voor de brandweer dan moeilijk om de brand te vinden, of vanuit de parkeergarage de weg weer naar buiten te vinden. Er zijn in het verleden een aantal grote branden geweest, waarin dit een probleem is geweest. Bijvoor­beeld in 2010, toen er brand was in een parkeergarage in Haarlem. Dat parkeergara­ges aandacht krijgen van de gemeente in relatie tot brandveiligheid is daarom wel begrijpelijk. Maar aan welke voorschriften moet een bestaande parkeergarage voldoen? Elk bestaand gebouw in Nederland moet volgens artikel 1b lid 2 van de Woningwet voldoen aan de voorschriften van het Bouw­besluit 2012 niveau bestaande bouw. Het Bouwbesluit bevat voorschriften over brand­veiligheid.

Lees en/of download het gehele artikel Brandveiligheid bestaande parkeergarages gepubliceerd op Vexpansie

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan met Jacco Huijzer contact op.

Brandveiligheid bestaande parkeergarages