Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Thuisaccu’s bij voorkeur plaatsen in brandwerende meterkast


Een interview met Ruud van Herpen gepubliceerd op Installatiesprofs 26-10-2017, geschreven door Mari van Lieshout 

Elektrische auto’s, e-bikes maar ook de toepassing van pv-panelen hebben de verkoop van oplaadbare accu’s omhooggestuwd. Maar met de batterijen kan het ook goed mis gaan. Het aantal branden met oplaadbare accu’s neemt stormenderhand toe.

De brandweer rukt elke week wel enkele keren uit omdat de accu van een elektrische fiets of power bank heeft vlamgevat. Bij thuisaccu’s zijn voor zover bekend nog geen ongelukken gebeurd. Maar geheel vrij van risico is het gebruik niet.

house-on-fire

Lithium-Ion batterij

Om een brandende Lithium-Ion batterij te blussen, is veel water nodig. Volgens de brandweer is dat als bij een batterij die tussen de wielen van een elektrische auto hangt, zo’n 10.000 liter, wat in de praktijk betekent dat er een tweede bluswagen bij moet komen. Ook veel thuisbatterijen zijn van het type Lithium-Ion accu. De kans dat de batterij gaat branden als gevolg van een thermische of elektrische overbelasting of van een mechanische beschadiging, in combinatie met een hoge energiedichtheid van de accu is reëel, stelt Ruud van Herpen, technisch directeur bij Nieman en praktijkhoogleraar brandveiligheid aan de TU Delft.

‘Het kan gebeuren dat de temperatuur in de accu dan steeds verder toeneemt, een zogeheten thermal runaway, waardoor op een gegeven moment gassen ontsnappen uit de accu. Die gassen zijn niet alleen brandbaar, ze reageren ook heftig met elkaar. Dat maakt de bestrijding moeilijk. In geval van brand werkt een bluspoging met water averechts en ontstaan explosie-achtige effecten. Alleen een enorme overmaat aan water kan een enigszins koelend effect hebben. Ook bestaan er aerosol blusmiddelen die de reactie onderbreken en een blussend effect hebben.’

Hoewel de vormgegeven daartoe uitnodigt is het is om die reden niet verstandig een Lithium-Ion accu voor thuisgebruik onafgeschermd in een verblijfsruimte of verkeersruimte op te stellen, stelt Van Herpen. Plaatsing in de meterkast vindt hij veel veiliger.

Isoleren van accu

‘Wanneer de meterkast waarin de powerwall wordt opgesteld brandwerend uitgevoerd wordt, blijft het effect van een brand in de accu beperkt tot die meterkast. Daarnaast kan in een dergelijke opstelling de brandweer conventioneel optreden; de accu wordt ook afgeschermd van bluswater. De brandweer kan wel de buitenzijde van de meterkast koelen met blusstralen, zodat de brandwerendheid hiervan betrouwbaarder wordt.’

Blussing met een aerosol lijkt goed mogelijk wanneer de powerwall geïsoleerd wordt opgesteld in een kleine ruimte zoals een meterkast. ‘Een oplossing is om de meterkast luchtdicht uit te voeren en te voorzien van een ampul waaruit het aerosol vrijkomt boven een bepaalde temperatuurgrens. Zo kan een beginnende brand in de powerwall worden geblust. In plaats van in de meterkast is het ook mogelijk een dergelijk ampul in de powerwall zelf onder te brengen. Een combinatie van de maatregelen is natuurlijk ook mogelijk.’

Gevaar voor parkeergarages

Overigens speelt dit probleem niet alleen bij Lithium-Ion accu’s voor thuisgebruik, maar ook voor Lithium-Ion accu’s in elektrische auto’s, benadrukt Van Herpen. ‘Daarmee kunnen in parkeergarages andere brandscenario’s ontstaan dan met conventionele auto’s, waarbij vervolgens de kans op een succesvolle bestrijding door de brandweer vrijwel nihil is.’

Het goede nieuws is volgens Van Herpen dat de industrie niet stil zit. Het brandbare deel van de accu is het electrolyt. Door dit te vervangen door een polymeer met goede geleidingseigenschappen wordt het brandrisico gereduceerd.

Lees het gehele artikel ook op Installatieprofs.nl