Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Consequenties van goed geïsoleerde, luchtdichte woningschil

Brand in een goed geïsoleerde woning leidt eerder tot onveilige situaties dan in een matig geïsoleerd ouder huis. De algemene gedachte is dat dit komt door het opsluiten van warmte en rook in deze goed geisoleerde omhulling. Maar in werkelijkheid zijn heel andere randvoorwaarden bepalend hiervoor.

Energiegebruik

Om het energiegebruik voor het kli­matiseren van het binnenklimaat te beperken, moet het energiever­lies door de uitwendige scheidingscon­structies beperkt worden. De bouwregelge-ving (Bouwbesluit 2012) stelt daarom eisen aan de thermische isolatie en luchtdoorla­tendheid van de woningschil. Voor moder­ne nieuwbouwwoningen moet daarnaast een energieprestatie geleverd worden, of gelden vanwege het passiefhuis- of active-house-concept nog strengere grenswaar­den.

Brandcondities

De beperking van het energiegebruik onder gebruikscondities betekent automa­tisch beperking van het warmteverlies van­uit de woning onder brandcondities. De al­gemene gedachte is dat daardoor in goed geïsoleerde en luchtdichte woningen wo­ningbranden eerder gevaarlijk worden. Maar het energietransport door de schei­dingsconstructies is zo laag in vergelijking met de energieproductie door brand, dat deze geen rol van betekenis speelt. Blijk­baar spelen andere mechanismen een rol die het onderscheid maken tussen een goed geïsoleerde luchtdichte woning en een tra­ditionele, oudere woning. De twee belang­rijkste mechanismen worden hierna toege­licht.

Lees en/of download het gehele artikel Consequenties van goed geïsoleerde, luchtdichte woningschil geschreven door Ruud van Herpen voor Brandveilig.com april 2017

Consequenties van goed geïsoleerde, luchtdichte woningschil