Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Certificering van bestaande rookbeheersinginstallaties leidt in de praktijk regelmatig tot grote discussies.

Als er ergens zo’n installatie aanwezig is, vraagt de gemeente naar het inspectiecertificaat. En treedt nogal eens handhavend op als die ontbreekt. Uit het traject dat vervolgens volgt, blijkt vaak dat er grote kosten gemaakt moeten worden om zo’n certificaat te krijgen. Is dat terecht?

In dit artikel motiveert Jacco Huijzer dat certificering van bestaande rookbeheersingsinstallaties kan niet los gezien worden van een verleende bouwvergunning. Voor een installatie waarvan geen strijdigheid met een verleende vergunning kan worden vastgesteld, kan een inspectiecertificaat worden verleend. Zonder de hele installatie eerst opnieuw te moeten ontwerpen! Als een installatie wel overeenkomt met wat er ooit is vergund, maar zonder ingrijpende aanpassingen toch geen certificaat kan worden verstrekt kan gelijkwaardigheid worden toegepast.

Lees het hele artikel Certificering van bestaande rookbeheersinginstallaties geschreven door Nieman collega mr. ing. Jacco Huijzer Bouwbesluit in de Praktijk, februari 2019

Certificering van bestaande rookbeheersinginstallaties