Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwfysica-2011-4_CFD-voor-brandsimulaties-in-parkeergarages_1-2 Grote parkeergarages zijn vaak onderwerp van CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics). Vanwege het overschrijden van de toegestane brandcompartimentsgrootte wordt in die situaties brandventilatie vaak als gelijkwaardige brandbeheersing toegepast. Die brandventilatie wordt vervolgens gedimensioneerd op basis van CFD-simulaties. CFD houdt in dat in een computermodel lucht- en rookstromingen worden gesimuleerd. Het ruimtevolume van de parkeergarage wordt daarbij in kleine volume-elementjes opgedeeld, waardoor een rekengrid ontstaat. Voor elk volumeelementje worden de stromingsvergelijkingen, rekening houdend met de behoudswetten van massa, energie, impuls en impulsmoment, per tijdstapje opgelost.

Lees het artikel ‘CFD voor brandsimulaties in parkeergarages‘ geschreven door ir. Ruud van Herpen, senior adviseur brandveiligheid van Nieman raadgevende ingenieurs en lector brandveiligheid in de bouw Saxion samen met ing. Richard van Nes van de Nes van ONE Simulations.