Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Column Harm Valk, gepubliceerd in Cobouw – 22 december 2023

De dagen zijn kort, het weer is somber makend en het nieuws varieert van schokkend tot onthutsend. De moed zakt me met regelmaat diep in mijn schoenen. Terugtrekken in een warm huis, met een warm drankje en de warmte van je naasten helpt dan zeker voor mijn humeur. Voor even. Want de klimaatverandering is reëel, maatschappelijke tegenstellingen worden niet kleiner en vrede-op-aarde lijkt verder weg dan ooit. De puzzel waar we voor staan wordt steeds complexer, lijkt het wel.

Wat we nodig hebben is het grenzeloze optimisme van een kind. Dat je kunt zien groeien als het stapsgewijs verkent, probeert, leert. Die puzzel van 6 stukjes, waarvoor ze vorige maand nog hulp nodig had, is nu ‘makkelijk, opa’; die van 16 laat ze trots zien. Dat geeft mij het vertrouwen dat we komend voorjaar samen een puzzel van 50 of misschien wel 100 stukjes zullen leggen. Wat ik me bovendien realiseer is dat ze dan weer meer woorden zal kennen, meer liedjes kan meezingen en op een vanzelfsprekende manier nieuwe vaardigheden zal laten zien. Wonderlijk, fascinerend, inspirerend.

Meer nog dan de verwondering over die fantastische ontwikkeling, is het de fantasie zelf die me inspireert. Het is meer dan buiten de kaders denken, het is creëren zonder beperkingen. Naar de werkelijkheid kijken met een open blik. De ouwelijke knorrepot in mij mompelt nu iets over fysische hoofdwetten, grondstoffentekorten en betaalbaarheid; wil kortom kaders stellen. Maar ik weet dat ons dat niet voldoende gaat helpen. Om vooruit te komen moeten we het onmogelijke proberen te bereiken. Verbeeldingskracht is dan een bondgenoot.

Een favoriet aforisme stelt dat de pessimist een optimist met levenservaring is. Somberheid verpakt als cynische grap; dat brengt ons niets nieuws. Vooruit is de enige richting die de tijd ons wijst, al hebben we alleen kennis van wat achter ons ligt. De toekomst ligt ook nog niet vast. Die is voor een belangrijk deel maakbaar. Met kleine stappen, dag voor dag. Voortgedreven door het grenzeloze optimisme en de verbeeldingskracht die we herkennen in elk kind.

Harm Valk

Ook te lezen via Cobouw