Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Column Harm Valk, gepubliceerd in Cobouw 19 januari 2023

Ik wil het met u hebben over ‘U’. En dan heb ik het niet over onderlinge beleefdheid, hoewel we ook op dat vlak als Hollanders een buitenbeentje zijn en wel wat van andere culturen kunnen leren. Het gaat om thermische isolatie. Is het niet gek, dat we zo’n verschil maken in isolatiewaarde tussen glas en stenen? Preciezer gezegd tussen transparante en dichte delen van een gebouwschil. U heeft het vast allemaal geleerd: glas heeft een U-waarde en dichte gevels, daken en vloeren een Rc. Beide getallen geven aan hoeveel warmte (energie) er uitgewisseld wordt tussen binnen en buiten. Het verschil zit erin of je uitgaat van de warmtestroom (U) of warmteweerstand (R). Het is een voornamelijk Nederlandse hobby; in het buitenland is het meestal ‘U’. Het is ook een misverstand dat het ‘moet’ van de norm. Want NTA 8800 rekent alle ‘Rc’s’ eerst weer om naar warmtedoorgang, naar ‘U’ dus, voor er een getal wordt berekend voor de warmte- of koelbehoefte of voor het energiegebruik. Ook in de EPC-tijd gebeurde dat. Logisch, want de warmtestroom is bepalend; zowel voor de capaciteit van je installatie als voor de energierekening.

We zijn er natuurlijk aan gewend geraakt, aan die Rc. Het past ons ook, denken in weerstand. Alsof het in ons DNA zit. We geven ook massaal blijk van weerstand bij noodzakelijke veranderingen, zoals klimaatadaptatie, energietransitie of leven binnen de grenzen van de planeet. Het is voorspelbaar wat er gebeurt als je denken zo vast zit: het belemmert het zicht op oplossingen. Ook met isolatie lijkt dat het geval. Isolatie hebben we onbewust synoniem gemaakt met ‘warmteweerstand’, dus met Rc. Terwijl in de praktijk, zowel bij nieuwe als bestaande gebouwen, de grootste winst te halen is bij het glas. Winst om ‘U’ tegen te zeggen.

Lees de column Zeg eens wat vaker ‘U’ van Harm Valk op Cobouw.nl