Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
harm_valk Cobouw column van Harm Valk 22 februari 2016

Wie met zijn neus op een probleem zit, heeft geen oogkleppen nodig. Dat is zo’n aforisme waar je even over moet nadenken. Een stapje terug doen voor een breder perspectief helpt vaak als je je hebt ingevreten in een lastige kwestie. Niet zelden is sprake van een gordiaanse knoop van argumenten, belangen en vooringenomenheid. Zo ook met de discussie over energie in de gebouwde omgeving.

Twee opmerkelijke berichten van de afgelopen dagen: Utrecht stapt af van de verplichte aansluiting op stadsverwarming en in Friesland levert het waterschap zelf vergist biogas aan de buren. Maar stadsverwarming is toch duurzaam en gas toch niet? Dat ligt maar aan het perspectief. In beide gevallen is er sprake van partijen die het breder zijn gaan zien.

CO2-reductie
In Utrecht drong het besef door dat zonder restwarmte, bewoners alleen maar nadeel ondervinden van de aansluitplicht op stadsverwarming, zonder dat daar een maatschappelijk voordeel in de vorm van CO2-reductie tegenover staat. In Friesland realiseerde men zich dat er meer is dan Gronings aardgas, en dat biogas uit rioolslib een bijdrage levert aan het oplossen van meerdere milieuvraagstukken.

Betekent dat dan, dat een warmtenet nooit een goede oplossing is? Natuurlijk niet; bijvoorbeeld bij hoogbouw in stedelijke gebieden zullen vormen van warmtelevering onontbeerlijk zijn voor een energieneutrale gebouwde omgeving. Maar een warmtenet is ook geen panacee voor alle kwalen.

Hele plaatje zien
Net zo goed leveren allerlei vormen van niet-fossiel gas een bijdrage aan een duurzame energievoorzieningen en energieopslag, of dat nu methaan, waterstof of ammoniak is. Dat maakt de ontwikkeling van all-electric gebouwen nog steeds zinvol, want het is niet gezegd dat dit gas altijd achter elke voordeur beschikbaar komt. Maar het zet wel het huidige anti-gas-klimaat in een ander licht. Waar het om gaat is dat we het hele plaatje zien. We komen er niet als we deeloplossingen dwingend opleggen op plekken waar er geen toegevoegde waarde is.

Cobouw logo Lees de column Breder Perspectief op Cobouw.nl van 22 februari 2016 door Harm Valk, Nieman Groep