Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

consequenties glas brandgedrag woning bouwfysica 2013-1_1 Gezamenlijke inspanningen vanuit het Saxion lectoraat Brandveiligheid en vanuit de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten opgeleverd omtrent de risico’s op verschillen in brandscenario’s voor energiezuinige woningen in vergelijking met conventionele woningen. De nieuwe inzichten zijn gerelateerd aan de consequenties van de toepassing van triple glas (veelvou¬dig toegepast in het passiefhuis concept) en standaard dubbel glas (toegepast in conventionele woningen) op de brandontwikkeling in een woning. De bevindingen zijn gebaseerd op experimen¬teel onderzoek waarbij een brandoven is gebruikt voor het testen van twee proefopstellingen. Dit artikel presenteert de gehanteerde methodiek en de eerste resultaten.

Het artikel Consequenties van de toepassing van dubbel en triple glas op het brandgedrag in een woning is geschreven voor Bouwfysica 2013-01 door Ruud van Herpen en Ronald Huizinga